Hydraulický upínač iTENDO monitoruje proces obrábění přímo na nástroji a umožňuje regulaci řezných parametrů v reálném čase. Inteligentní upínače nástrojů firmy Schunk, vyvinuté ve spolupráci s vídeňskou univerzitou TU Wien a společností Tool IT taktéž z Vídně, využívají potenciál integrovaného monitorování procesu přímo v místě, kde se třísky tvoří.

Společnost Schunk nazývá tuto strategii Closest to the part, při níž je inteligence integrována do prvního neopotřebitelného dílu výbavy stroje, který se nachází nejblíže obrobku. Tento chytrý nástroj umožňuje kompletní dokumentaci procesní stability, bezobslužné monitorování limitní hodnoty, detekci zlomení nástroje a v reálném čase regulaci otáček a posuvu.

Inteligentní systém vybavený snímačem, baterií a vysílací jednotkou zaznamenává proces přímo na nástroji, tyto údaje přenáší bezdrátově do přijímací jednotky umístěné v rozvodné skříni stroje a odtud kabelem do řídicí a vyhodnocovací jednotky, kde dochází k vyhodnocení dat. Algoritmus průběžně určuje stupeň stability procesu. V závislosti na konkrétní aplikaci mohou být pomocí webové služby definovány jak limitní hodnoty, tak i příslušné reakce při jejich překročení. Všechna procesní data zůstávají v uzavřené řídicí smyčce stroje, čímž je zajištěna maximální bezpečnost dat. Geometrické a výkonnostní parametry upínače zůstávají nezměněny i při použití senzorů.

Hydraulický upínač je vybavený snímačem, baterií a vysílací jednotkou. Foto: Schunk

V průběhu obrábění inteligentní upínač nástrojů permanentně analyzuje proces obrábění. Stane-li se proces nestabilním, může být v reálném čase a bez zásahu operátora buď zastaven, nebo snížen či přizpůsoben na předem definované základní parametry, dokud se proces opět nevrátí do stabilní oblasti. Systém umožňuje jak kompletní dokumentování a sledování limitních hodnot, tak zlepšení kvality obrábění automatickou úpravou řezných parametrů při vibracích. Inteligentní upínače nástrojů mohou navíc umožnit analýzu stavu nástroje, jakož i zvýšení objemu odebraného materiálu. Systém je možné snadno doinstalovat na stávající technologii, aniž by byla nutná úprava nebo výměna dílů stroje. Protože algoritmy běží autonomně a obsluha definuje pouze limitní hodnoty a reakce, není třeba provádět odborné hodnocení získaných dat. Místo toho systém reguluje proces na základě vstupních dat autonomně a v reálném čase.

Podrobný popis a využití hydraulického upínače iTendo je uvedený v infografice (anglicky, 2,5 minuty):

Zdroj: Schunk

Komentáře