Společnost Tajmac-ZPS se sídlem ve Zlíně je tradičním výrobcem obráběcích strojů. Historie strojírenské výroby sahá v tomto regionu až do roku 1903. Letošek je tedy tak trochu magickým 111. rokem strojírenství ve Zlíně.

Ve výrobním programu firmy jsou vertikální, horizontální a portálová obráběcí centra a multifunkční víceosá obráběcí centra, dlouhotočné CNC automaty a vícevřetenové soustružnické automaty.

Jako každý rok budou i na letošním MSV/IMT v Brně představeny trendy ve vývoji CNC strojů. Na stánku Tajmac-ZPS budou vystaveny stroje MCV 1210, MCFV 1060 a H 500. Další stroj, pětiosé portálové obráběcí centrum MCV 1210, bude umístěno na stánku firmy Renishaw, kde bude prezentována skenovací sonda systému Sprint.

Obráběcí stroj MCV 1210 našel uplatnění zejména na německém trhu.
Obráběcí stroj MCV 1210 našel uplatnění zejména na německém trhu.

Sprint je první měřicí systém pro obráběcí stroje, který využívá skenování pro výjimečně rychlou a přesnou rozměrovou kontrolu dílce a řízení procesu. Souvisle zaznamenává informace o 3D souřadnicích bodů z povrchu součásti a v reálném čase analyzuje tato data v řídicím systému stroje. Společnost Renishaw vytvořila softwarové nástroje pro několik specifických aplikací v průmyslu, v nichž vyniká technologický potenciál a schopnosti systému Sprint, zastupující novou generaci snímacích systémů pro obráběcí stroje.

Ekologičtější provoz

Představované stroje procházejí neustálým vývojem a optimalizací dle přání zákazníků a jejich požadavků na moderní a speciální technologie. Při inovaci strojů byly uplatněny i prvky ekodesignu s cílem minimalizovat spotřebu strojů při zachování jejich užitných parametrů. Implementovaná hibernace umožní odpojit energie od agregátů, jejichž funkce není aktuálně nutná k činnosti nebo například automaticky odpojit tlakový vzduch při dokončení požadované operace.

Pro mazání strojů jsou použita tuhá maziva, čímž se eliminuje ekologická zátěž na životní prostředí a současně není chladicí kapalina degradována olejem ztrátového mazání. Vybavit lze stroj taky osvětlením na bázi LED, kdy je očekáván kromě mírného snížení spotřeby hlavně bezúdržbový zdroj světla. Stroje je možné spravovat pomocí dálkové diagnostiky, což umožní snížit dobu případné odstávky při poruše. Řízení strojů je pod kontrolou řídicích systémů Heidenhain, Siemens nebo Fanuc.

MCV 1210 nejen pro formařinu

První z vystavovaných strojů, MCV 1210, je technologicky ověřený a úspěšný i na německém trhu, hlavně pro výrobu forem. Základní pojezdy činí 1000 × 800 × 600 mm nad pracovní plochou 1200 × 1000 mm. U dalšího stroje z této řady, MCV 1220, činí pojezdy 1000 × 1800 × 600 mm nad pracovní plochou 1200 × 2000 mm. Vystavovaný stroj bude v pětiosém provedení pro komplexní obrábění dílců. Jedná se o dynamický stroj typu horní gantry s malými zástavbovými nároky v porovnání s jeho velkým vnitřním prostorem. Stroj je nově vybaven HD elektrovřetenem od firmy Kessler (18000 rpm, 197 Nm, 31 kW), disponujícím adaptivním hydraulickým předepínáním ložisek pro zvýšení tuhosti a prodloužení životnosti vřetena.

K výbavě patří taky standardně implementovaná kompenzace teplotních dilatací, která dominantně minimalizuje zbytkové dilatace v ose Z od elektrovřetena temperovaného chladicím médiem. Vibrodiagnostika na stroji napomáhá optimalizovat řezný proces, nabízí adaptivní řízení posuvů a monitoruje stav vřetena a jeho ložisek. Díky tomuto procesu je možné včas diagnostikovat jejich vadu a plánovat případnou opravu. Stroj se vyrábí i s brzděným vřetenem a soustružnickým stolem poháněným torque motorem pro obrábění dílců s žádaným soustružnickým opracováním.

MCFV 1060 – kompaktní a houževnatý

Vertikální obráběcí centrum MCVF 1060 je nejprodávanějším strojem od Tajmac-ZPS.
Vertikální obráběcí centrum MCVF 1060 je nejprodávanějším strojem od Tajmac-ZPS.

Vertikální obráběcí centrum MCFV 1060 je osvědčený výrobek, nejmenší model z vyráběné řady (MCFV 1060, MCFV 1260, MCFV 1680, MCFV 2080 s rozjezdy od 1016 × 610 × 760 mm do 2030 × 810 × 810 mm), úspěšný na světových trzích, vyznačující se velkou houževnatostí. Jedná se o nejprodávanější stroj, vyráběný v mnoha modifikacích dle aktuálních požadavků. Mezi často žádané opce patří jednoduchý nebo dvojitý otočný stůl, různé druhy vřeten a elektrovřeten, sondy pro kontrolu nástroje a obrobku, středové chlazení, vysokotlaké chlazení, chlazení olejovou mlhou, chlazení vzduchem vnější i vnitřní, paletizace a odsávání pracovního prostoru. Stroj umožňuje instalaci druhého zásobníku nástrojů, čímž se zvýší počet nástrojů až na 60, dle použitého nástrojového držáku.

H 400 pro komplexní obrábění

Představitelem vysoce produktivních horizontálních obráběcích center je stroj H 500.
Představitelem vysoce produktivních horizontálních obráběcích center je stroj H 500.

Třetím v řadě vystavovaných strojů je základní představitel horizontálních obráběcích center, stroj H 500. Jedná se o velikostně první model z řady H 500, H 630, H 800, H 1000 s rozjezdy až 1400 × 1050 × 1200 mm, rychlý a dynamický, vysoce produktivní stroj pro komplexní třískové obrábění součástí upnutých na výměnných paletách standardního otočného stolu. Pro další zvýšení technologických možností strojů této řady je možné i provedení s další rotační osou na těchto paletách (tzv. rotary on rotary).

I u těchto strojů je možná celá řada opcí dle přání zákazníka. Jedná se například o různé typy vřeten a elektrovřeten s optimalizací na vysoký krouticí moment nebo vysoké otáčky. Dále je možné doplnit stroj o různé typy chlazení (vnější, vnitřní, kapalinou a vzduchem, olejovou mlhou), zásobník nástrojů až na 244 nástrojů a sondy pro kontrolu nástroje nebo obrobku.

Prezentace společnosti Tajmac-ZPS. Napsal Dalibor Odstrčilík.

www.tajmac-zps.cz

Komentáře