Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Britská společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř obrobkových nebo nástrojových sond s jediným přijímačem.

Obrábění velkých nebo složitých obrobků nezřídka vyžaduje použití více sond na jednom stroji. Osazení stroje dvěma sondami – obrobkovou a nástrojovou – je v dnešní průmyslové výrobě standardem. Přesto některé aplikace vyžadují instalaci dalších sond. Různé délky sond, různé délky doteků a různě velké kuličky doteků nebo speciální tvary doteků pro dosažení všech kritických rozměrů obrobku. Extrémní řešení, se kterým bylo dosud možné se setkat, byl stroj vybavený celkem sedmi obrobkovými sondami Renishaw.

Systém sestává z rádiové nástrojové sondy RTS a rádiové obrobkové sondy RMP60 nebo kompatibilní.
Systém sestává z rádiové nástrojové sondy RTS a rádiové obrobkové sondy RMP60 nebo kompatibilní.

Komunikační modul RMI-Q pro rádiový přenos signálu umožňuje komunikaci až se čtyřmi sondami instalovanými na jednom obráběcím stroji. Nezáleží na tom, jaká kombinace obrobkových a nástrojových sond je použita, všechny čtyři sondy budou obslouženy.

Komunikační modul RMI-Q umožňuje přenos rádiového signálu až ze čtyř sond na jednom obráběcím stroji.
Komunikační modul RMI-Q umožňuje přenos rádiového signálu až ze čtyř sond na jednom obráběcím stroji.

Díky tomuto systému mohou být sondami osazeny i stroje s rotačními stoly a stroje vybavené paletovými systémy nebo jiné aplikace, kde by použití pouze dvou sond bylo limitujícím faktorem. Komunikační modul RMI-Q umožňuje aktivovat a deaktivovat kteroukoliv ze sond ve vřeteni nebo na stole prostřednictvím rádiového signálu.

Komentáře