Technologie aditivní výroby nabírají ze strany USA velmi živý kurz. Jen krátce po založení Národního institutu pro inovace v aditivní výrobě (NAMII), který sponzoruje přímo Bílý dům, do této oblasti významně investuje také americké ministerstvo obrany.

Počítačový model nadzvukové stíhačky Lockheed Martin F-35 Lightning II. Foto: Wikipedia (CC)

Grant ve výši 2,95 milionu dolarů získala výzkumná skupina Paramount společnosti 3D Systems na to, aby během následujících dvou let dospěla ke zlevnění výrobního procesu 3D tisku na produkční úrovni při udržení přesnosti vyžadované letadlovým průmyslem. Firmu 3D Systems pro tento účel vybrala výzkumná laboratoř amerických vzdušných sil, jedním z požadavků byla certifikovaná technologie, přičemž 3D Systems disponuje certifikáty AS9100C a ISO9001:2008.

Certifikace, sjednocení zkušebních metod a vůbec vznik norem, které by definovaly technické a bezpečnostní požadavky na produkty vytvářené prostřednictvím 3D tisku, jsou dosud obecně největším „kamenem úrazu“ těchto výrobních technologií. Američané nyní k aditivní výrobě upínají zvýšenou pozornost s očekáváním, že jim nástup těchto moderních postupů umožní snáze konkurovat levné Číně a povede k vytváření nových pracovních míst.

Zmiňovaný grant od amerického ministerstva obrany pro firmu 3D Systems tak má mít dvojí účinek – v první fázi dospět k produkci různých komponent pro stíhačku F-35, v té druhé potom přispět ke komercionalizaci 3D tisku a jeho širšího přijetí celým trhem.

Komentáře