Po dvouletém testování platformy 3D Experience od francouzské společnosti Dassault Systèmes se skupina Airbus Group rozhodla využít potenciálu tohoto softwaru v aditivní výrobě. Uplatnění najde nejen u nástrojového vybavení, prototypů a součástek pro testovací lety, ale také při výrobě komerčních letadel.

Airbus Group zavede platformu 3D Experience v rámci specializovaného oborového řešení Co-Design to Target. Společnost díky tomu může prozkoumávat konstrukční a výrobní možnosti s ohledem na náročné technologické a bezpečnostní požadavky, které se týkají součástí nových letadel.

Inovativní přístup aditivní výroby vidí skupina Airbus Group při výrobě letadlových součástek. Nově k tomu využívá platformu 3D Experince od společnosti Dassault Systèmes. Foto: Airbus
Inovativní přínos aditivní výroby při výrobě součástek letadel vidí i Airbus Group. Nově k tomu využívá platformy 3D Experince od společnosti Dassault Systèmes. Foto: Airbus

Výhody aditivní výroby spočívají mj. v rychlém tvůrčím prototypování a při navrhování součástí, které nelze – nebo lze jen s obtížemi – vyrobit standardními metodami třískového obrábění, svařování nebo tváření. Snahou je minimalizovat odpad a náklady spojené s výrobou součástek letadel, které jsou zpravidla z korozivzdorných materiálů a titanových nebo niklových slitin.

„V Airbusu vzniká stále více projektů, které urychlují zavádění aditivní výroby při tvorbě prototypů i součástek. Výsledkem jsou lehčí a méně nákladné díly, které splňují technologické, výkonností, bezpečnostní i ekonomické normy,“ uvedl Robert Nardini, senior viceprezident oddělení Engineering Airframe společnosti Airbus. „Airbus dlouhodobě využívá simulační aplikace společnosti Dassault Systèmes, díky nimž dokáže urychlit strukturální analýzy a virtuální testování letounů,“ doplnil.

Zdroj: Dassault Systèmes

Komentáře