Na konci října 2016 uspořádala společnost Dassault Systèmes v Berlíně odborné fórum. S ohledem na nově vznikající obchodní modely bylo setkání tematicky zaměřeno na podnikání v éře zkušeností a na implementace Průmyslu 4.0 a Internetu věcí do výrobního prostředí firem.

Kapitoly:

  1. Reportáž z místa konání
  2. 3D Experience Forum 2016 na fotografiích
  3. Videoreportáž (anglicky)

Nové obchodní modely

Neobyčejně vizionářská společnost Dassault Systèmes v rámci svého dlouhodobého plánu s úspěchem vyvíjí řadu nových produktů. Neustálý rozvoj digitalizace ovlivňuje chod firem po celém světě, jelikož se současně mění i inženýrství, logistika, výrobní stroje, výrobní kapacity nebo způsob, jakým využíváme informace a zpracováváme data. Kromě toho se digitalizace propojuje s iniciativou Průmysl 4.0, která úzce souvisí s vývojem, přípravou a realizací výroby i uvedením výrobků na trh. To znamená, že různé informační systémy mohou komunikovat mezi sebou navzájem, což nutně souvisí s optimalizací a sloučením mnoha průmyslových oborů. S použitím moderních digitálních nástrojů získávají společnosti jasnou strategii jak a kam umístit výrobky na celosvětovém trhu.

Pro uspořádání letošního středoevropské setkání 3D Experience Forum 2016 zvolila společnost Dassault Systèmes prostory s příjemnou atmosférou ve Westhafen Event and Convention Center, přístavu pro nákladní lodě. Odborné fórum zahájil Andreas Barth, výkonný ředitel společnosti Dassault Systèmes. Po přivítání položil ihned obecenstvu otázku a odpověděl na ni: „Kam se dostala současná digitalizace a jaká je její budoucnost? – O tom je letošní odborné 3D Experience Forum.“

Krátce před jedenáctou hodinou se zaplnil přednáškový sál berlínského Westhafen Event and Convention Center. Ze slov Caroly von Wendland, marketinkové manažerky ve společnosti Dassault Systèmes, vyplynulo, že najít prostory v Berlíně s doprovodným programem pro pět set účastníků odborného fóra není jednoduchou záležitostí
Krátce před jedenáctou hodinou se zaplnil přednáškový sál berlínského Westhafen Event and Convention Center. Ze slov Caroly von Wendland, marketinkové manažerky Dassault Systèmes, vyplynulo, že najít v Berlíně prostory pro pět set účastníků odborného fóra s doprovodným programem není jednoduchou záležitostí
3D Experience Forum 2016 zahájil Adreas Barth
3D Experience Forum 2016 zahájil Adreas Barth

Digitalizace je nezastupitelná

S první inspirativní přednáškou vystoupil Frank Riemensperger, viceprezident Americké komory pro obchod v Německu. Hovořil o kombinaci možností, zkušeností a služeb, které tvoří jeden velký ekosystém a jsou pro každou společnost velkou konkurenční výhodou.

O budoucnosti obchodních modelů, které souvisí s prodejem chytrých produktů, hovořil Frank Riemensperger
O budoucnosti obchodních modelů, které souvisí s prodejem chytrých produktů, hovořil Frank Riemensperger

„O všem už nerozhoduje pouze účel a úspěch výrobku, ale i dojem, který kolem něj dokážete vybudovat, a jak jej prodáte zákazníkovi,“ podotkl Riemensperger. Typickou ukázkou může být Skleněná manufaktura v Drážďanech, kde koncern Volkswagen vyrábí na zakázku luxusní limuzíny podle požadavků zákazníka ručními metodami a prodává je s patřičným ceremoniálem v doprovodu symfonického orchestru. „Snahou je vyrábět chytré produkty a využít při nich moderní trendy výroby v souladu s iniciativou Průmysl 4.0 a Internetu věcí. S tím souvisí i nasazení kolaborativních robotů spolupracujících s lidmi,“ doplnil Riemensperger.

Lidé a roboti spolu komunikují – řeč na odborném fóru byla i o nasazení kolaborativních robotů ve výrobním procesu
Lidé a roboti spolu komunikují. Řeč byla i o nasazení kolaborativních robotů ve výrobním procesu
Chytré produkty již s úspěchem monitorují lidský organizmus. Do jisté míry nezáleží, jak produkt vypadá, ale jaký dojem kolem něj dokážete při uvedení na trh udělat
Chytré produkty již s úspěchem monitorují lidský organizmus. Do jisté míry nezáleží, jak produkt vypadá, ale jaký dojem kolem něj dokážete při uvedení na trh udělat

„S vývojem digitalizace je potřeba změnit nejen výrobní technologie, ale i celý obchodní model,“ uvedl Laurent Blanchard, který má na starost rozvoj trhu (EMEAR). S Adreasem Barthem předvedl živě výhody platformy 3D Experience, která v sobě ukrývá silné nástroje pro navrhování výrobků s ohledem na celoživotní cyklus a životní prostředí (PLM).

Nedílnou součástí ekosystému jsou i aditivní výroba a Internet věcí. Oba pojmy v ekosystému Dassault Systèmes a platformy 3D Experience hrají významnou roli
Nedílnou součástí ekosystému jsou i aditivní výroba a Internet věcí. Oba pojmy v ekosystému Dassault Systèmes a platformy 3D Experience hrají významnou roli
O výhodách platformy 3D Experience živě debatovali Adreas Barth a Laurent Blanchard
O výhodách platformy 3D Experience živě debatovali Adreas Barth a Laurent Blanchard

Aditivní výroba

Aditivní výroba – zejména ta zaměřená na 3D tisk kovů – se již stává běžnou výrobní etapou vývojové fáze při realizaci prototypů. Platforma 3D Experience obsahuje nástroje pro topologickou optimalizaci a navrhování bionických konstrukcí, které vedou k lehkým kovovým konstrukcím. O tom se mohli přesvědčit přítomní i v předsálí, kde byla metodika navrhování živě předvedena s případovými studiemi na platformě 3D Experience.

Podívejte se na ukázku využití řešení Simulia při navrhování součástí vyráběných aditivní technologií:

I když aditivní výroba představuje jedno řešení, během výrobní etapy ji doprovází množství procesů. Souvisejí s předvýrobní částí, ve které již konstruktér musí zvažovat výrobu 3D tiskem – i s ohledem na optimalizaci tvaru digitálního modelu. Budeme-li hovořit o fázích po dokončení stavby, následují procesy tepelného zpracování, povrchové úpravy, dokončovací procesy obráběním a kontrola a měření. Ucelené řešení a zázemí pro takovou výrobu, včetně výzkumu a vývoje v práškové metalurgii, představil Konstantin von Niessen ze společnosti Oerlikon.

Výrobní proces aditivní technologií ve firmě Oerlikon představil Konstantin von Niessen
Výrobní proces aditivní technologií ve firmě Oerlikon představil Konstantin von Niessen
O topologické optimalizaci a navrhování bionických konstrukcí na platformě 3D Experience se hodně hovořilo v předsálí
O topologické optimalizaci a navrhování bionických konstrukcí na platformě 3D Experience se hodně hovořilo v předsálí

Agilní výroba a iniciativa Průmysl 4.0

Klíčovým faktorem konkurenceschopné výroby je dostatečná spolupráce různých organizačních jednotek na paralelní úrovni. Zde je řeč o tzv. agilní výrobě. Značný počet výrobních poruch se děje proto, že různé organizační jednotky pracují na rozdílných úrovních. Práce se na sebe v mnoha případech nabaluje, což vede k časovým prodlevám a opožděným dodávkám výroby (jedná se o tzv. sériový typ). Typický případ ilustroval Darko Sucic z produktového oddělení pro řešení Delmia. Ten představil výrobní proces v pojetí iniciativy Průmysl 4.0 na jednoduchých příkladech – domácnosti a stavebnici Lego.

Darko Sucic ilustroval příklad zavedení iniciativy Průmyslu 4.0 na stavebnici Lego
Darko Sucic ilustroval příklad zavedení iniciativy Průmyslu 4.0 na stavebnici Lego

V Německu se průmyslu daří

Se zaváděním iniciativy Průmysl 4.0 bychom se mohli nechat inspirovat v západních zemích. V odpolední části fóra se konala otevřená diskuse s odborníky, kteří již mají zkušenosti s transformací ekonomických a obchodních modelů do výrobních procesů. Digitalizace změnila pravidla celosvětového hospodářství a údaje potřebné pro řízení obchodních modelů jsou nezbytné k zajištění kompatibility evropského průmyslu. Je třeba definovat digitální strategii od základních kroků.

Transfer technologií mezi vědou a praxí mohou podpořit různé projekty, jako například Podpora malých a středních podniků, kterou už se podařilo zavést i v České republice. Cílem projektů je účinně podpořit iniciativu Průmysl 4.0 i do podniků s malým rozpočtem, které si osvojení nových trendů nemůžou z finančních důvodů a znalostní kapacity dovolit. Vytváření hodnot v digitálních oblastech potřebuje silné zázemí: odborné znalosti, zkušenosti, hbitost i rychlost.

O praktických zkušenostech se zavedením iniciativy Průmysl 4.0 do výrobních podniků debatovali Laurent Blanchard (zprava), Andreas Barth, Frank Riemensperger a Henning Kagermann. Diskuzi moderoval Henning Banthien (vlevo)
O praktických zkušenostech se zavedením iniciativy Průmysl 4.0 do výrobních podniků debatovali Laurent Blanchard (zprava), Andreas Barth, Frank Riemensperger a Henning Kagermann. Diskuzi moderoval Henning Banthien (vlevo)

3D Experience Forum 2016 bylo zajímavou příležitostí setkat se s vedoucími pracovníky z nejrůznějších firem a průmyslových odvětví. Ti si již dávno uvědomili výhody digitalizace a transformace obchodních modelů, proto si udržují náskok před konkurencí.

Prohlédněte si konferenci ve fotografiích.

Foto: Marek Pagáč