Sedmičlenná Akademie se sešla 2. června 2011 v Seminárním hotelu Akademie Naháč Chocerady, aby vyhodnotila nejlepší projekty a vybrala vítěze 10. ročníku uživatelské soutěže AV ENGINEERING AWARDS.

Tato soutěž je tradičním kláním uživatelů konstrukčního systému Creo (dříve Pro/ENGINEER), PLM systému Windchill, technického kalkulátoru Mathcad a systému pro tvorbu technických publikací Arbortext.

av-engineering-awards-2011-vitezove-spolecne-foto
Vítězové AV Engineering Awards 2011.

Je zaměřena na vyhodnocení nejinovativnějších projektů v českém strojírenství, vyzdvihuje kreativitu, schopnosti a nápady českých konstruktérů a techniků. Soutěž má dále za cíl přiblížit širší odborné veřejnosti soubor nejlepších vývojových projektů, které byly realizovány v uplynulém období, a to včetně obchodních a ekonomických přínosů, které měly pro konkrétní výrobní podniky.

Již čtvrtým rokem přihlášené projekty vyhodnocuje Akademie – sbor významných osobností českého strojírenství, technického školství a odborných periodik.

V nezávislé Akademii letošního ročníku soutěže přijali pozvání: Ing. Zdeněk Zavadil, místopředseda představenstva a technický ředitel společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s., Ing. Tomáš Winkler, jednatel a vedoucí technického úseku společnosti TMT spol. s r.o., prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., prorektor pro tvůrčí rozvoj Vysokého učení technického v Brně, Ing. Oldřich Jízdný, vedoucí technického úseku společnosti BMT Medical Technology s.r.o., Ing. Josef Hnojil, PhD., redaktor časopisu CAXMIX, Ing. Karel Heinige, šéfredaktor časopisu IT CAD a Ing. Petr Čevela, obchodní ředitel společnosti AV ENGINEERING, a.s.

Do letošního jubilejního 10. ročníku AV ENGINEERING AWARDS 2011 se přihlásilo 43 projektů.

Pravidla soutěže rozdělovala projekty do školní a komerční kategorie, přičemž školních projektů se přihlásilo celkem 12. Akademie rozhodovala o 1. až 3. místu v kategorii komerčních projektů a o celkovém vítězi v kategorii AV Akademia Awards.

Akademie při posuzování jednotlivých projektů brala v úvahu míru inovace, technické výjimečnosti, dále efekty pro výrobní podnik, společenský význam a uplatnění a v neposlední řadě celkovou úroveň informací poskytnutých soutěžícími.

Výsledky soutěže AV ENGINEERING AWARDS 2011 jsou následující:

1. místo – projekt Částečná náhrada pánve pro onkologicky nemocné pacienty s využitím CT dat konkrétního pacienta, společnost Beznoska s.r.o.

2. místo – projekt Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových robotů a záchranářské techniky, společnost ROBOTSYSTEM, s.r.o.

3. místo – projekt Návrh a detailní konstrukce multifunkčního obráběcího centra Turnmill 2000, společnost TAJMAC – ZPS, a.s.

AV ACADEMIA AWARD (pro studenty a pedagogy) – Projekt: Motor V8, Vysoké učení technické v Brně, Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Akademie se rozhodla udělit speciální Zvláštní cenu Akademie projektu Forma pro vstřikování plastů – designový prvek, který přihlásila  VOŠ a SPŠ Jičín. Při tom akademie ocenila především pro jeho komplexnost, která přesahuje rozsah výuky VOŠ. Dále se Akademie rozhodla formou dopisu, adresovaného vedení VOŠ a SPŠ v Jičíně, ocenit dlouhodobou angažovanost při zajišťování výuky moderních návrhových technologií PTC.

Výčet nejlepších projektů za rok 2011 je doplněn o projekt, který získá nejvíce hlasů od čtenářů na webu www.aveng.cz. Cenu čtenářů v letošním ročníku AV ENGINEERING AWARDS získal projekt Instalace teplovodního výměníku na záslepku od společnosti HAAS+SOHN Rukov s.r.o. Čtenáři tomuto projektu udělili celkem 1417 hlasů.

Slavnostní vyhlášení vítězů a udělení cen 10. ročníku AV ENGINEERING AWARDS se uskutečnilo v rámci  21. Vzdělávací konference SUPro2011 dne 22. 6. 2011 v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou.

Společnost AV ENGINEERING, organizátor soutěže, děkuje všem účastníkům za přihlášené projekty a hodnotitelské Akademii za jejich posouzení.

Komentáře