Uvažujete-li o výběru přívodu procesní kapaliny do místa řezu, podívejte se na zajímavé video. Odborníci ze společnosti Haas porovnali standardní přívod procesní kapaliny s vnitřním chlazením na stejné vrtací operaci.

Zvláště u vrtacích operací se doporučuje přivádět procesní kapalinu až do místa řezu centrálními otvory v tělese nástroje. Kapalina pod vysokým tlakem pomáhá odvádět třísky z místa řezu a zabraňuje tvorbě nárůstků. Ty způsobují opotřebení, vylamování břitu a v horším případě zlomení vrtáku. Mimo vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami je vnitřní chlazení používáno i u klasických šroubovitých vrtáků vyrobených z monolitních slinutých karbidů i rychlořezné oceli. Tento způsob chlazení se používá mj. při vrtání hlubokých děr a vrtání těžkoobrobitelných materiálů.

Porovnání standardního přívodu procesní kapaliny (vlevo) a středem nástroje do místa řezu
Porovnání standardního přívodu procesní kapaliny (vlevo) a vnitřního chlazení

Podívejte se na video od společnost Haas. Jsou zde zaznamenány ukázky vrtání s přívodem procesní kapaliny standardním způsobem a centrálními otvory.

Komentáře