Chystáte-li se ve školním roce 2016/2017 studovat perspektivní technické obory s jistým uplatnění na trhu práce, pak vás jistě zajímá, jak jsou české univerzity s technickým zaměřením vybaveny a které studijní obory vyučují. Připravili jsme pro vás přehledný seznam dnů otevřených dveří, ve kterých školy zpřístupní veřejnosti učebny i laboratoře a pedagogové zodpoví na vaše dotazy týkající se studia.

České vysoké učení technické v Praze:

Technická univerzita v Liberci:

 • Den otevřených dveří a laboratoří na celé univerzitě proběhne 21. listopadu 2015 – informace a pozvánka.
 • Fakulta strojní – 21. listopadu a 9. prosince 2015, 27. února 2016 – informace a pozvánka
 • Fakulta textilní – 21. listopadu 2015 a 13. února 2016 – informace a pozvánka.
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – 21. listopadu a 11. prosince 2015. Informace a program se připravují.
 • Ekonomická fakulta – 21. listopadu 2015, 4. února 2016 – informace a pozvánka.
 • Fakulta umění a architektury – studijní program Výtvarná umění s oborem Vizuální komunikace – digitální média (ateliér doc. Stanislava Zippe) nahrazuje dny otevřených dveří individuálními konzultacemi. Termín konzultace je nutno dohodnout předem na e-mailu vizkom@seznam.cz nebo telefonicky +420 777 088 668.
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií – 21. a 25. listopadu 2015, 17. února 2016 – informace a pozvánka.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně:

 • Den otevřených dveří se na celé univerzitě uskuteční ve dnech 11. prosince 2015 a 22. ledna 2016. Informace naleznete v pozvánce.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava:

Vysoké učení technické v Brně:

Západočeská univerzita v Plzni:

 • Fakulta aplikovaných věd – 27. ledna 2016 – informace a pozvánka.
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara – 30. října 2015 – informace a pozvánka.
 • Fakulta ekonomická – termín nebyl v době vydání článku zveřejněn.
 • Fakulta elektrotechnická – 21. ledna 2016 – informace a pozvánka.
 • Fakulta filozofická – termín nebyl v době vydání článku zveřejněn.
 • Fakulta pedagogická – 15. ledna 2016 – informace a pozvánka.
 • Fakulta právnická – termín nebyl v době vydání článku zveřejněn.
 • Fakulta strojní – termín nebyl v době vydání článku zveřejněn.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích:

 • Areál vysoké školy plánuje Dny otevřených dveří v termínech 23. a 24. listopadu 2015. Informace a program naleznete v pozvánce.

Komentáře