Společnost NSK představila nová válečková ložiska s plným počtem valivých těles pro vysoce náročné aplikace v hutnictví. Konstrukce je navržena pro použití na nepoháněné straně vodicích válců rovnací sekce válcovací tratě pro plynulé odlévání (tzv. kontilití).

Za linkou plynulého odlévání oceli následuje rovnání. V této části se posunuje proud oceli k válečkové trati. Za ní následuje dělicí stroj a vývalky jsou dopracovány k dalšímu chladnutí a zpracování. Principem kontilití je udržovat plynulý pohyb, protože jen tak lze maximalizovat zisk a minimalizovat náklady. S ohledem na to musí dopravní válce udržovat proud v pohybu nepřetržitě 24 hodin denně.

Nepříznivé prašné a tepelně ovlivněné prostředí má výrazný vliv na provozuschopnost ložisek, která jsou vystavena zvýšenému mechanickému zatížení. Současně musejí odolávat také chladicí vodě ve formě kapaliny a mlhy. Provozní rychlost dosahuje 10 otáček za minutu, z toho důvodu je i nízká mazací účinnost soudečkových ložisek a zvyšuje se opotřebení valivých částí.

Navzdory těmto problémům ocelárny vyžadují, aby měla ložiska dlouhou trvanlivost, nedocházelo k neplánovaným odstávkám a během životnosti ložisek probíhala minimální údržba. Za těchto předpokladů navrhla společnost NSK válečková ložiska NUB s plným počtem valivých těles, konstrukce tělesa ložiska je bez klece. Ložiska mají nízké tření a vynikající samovyrovnávací kontakt válečků s přírubou ložiska. Kompenzují tepelnou roztažnost vodicích válců, úhlová nesouosost do 12 úhlových minut nemá nepříznivý vliv na provoz ložisek.

Trvanlivost válečkových ložisek řady NUB v hutním průmyslu s prodlouženou dobou trvanlivosti snižují provozní náklady. Foto: NSK
Trvanlivost válečkových ložisek řady NUB v hutním průmyslu s prodlouženou dobou trvanlivosti snižuje provozní náklady. Foto: NSK

Ve srovnání s běžnými soudečkovými ložisky se v řadě NUB vyskytuje pouze valivé tření, což má příznivý vliv na tvorbu opotřebení. Výhodou je snadná instalace prostřednictvím standardního pojistného kroužku. V porovnání s předchozí řadou mají ložiska NUB trojnásobnou trvanlivost.

Zdroj: NSK

Komentáře