Dánský výrobce robotů a robotických pracovišť uvedl nástroj Application Builder, který má programátorům a operátorům usnadnit konfiguraci a nasazení robotického pracoviště ve firmě. Řešení zároveň rozšiřuje schopnosti a flexibilitu kolaborativních robotů.

Application Builder obsahuje sofistikované nástroje, které provedou uživatele celým procesem tvorby robotizovaných pracovišť. On-line konfigurační nástroj přibližuje automatizovaně proces běžným pracovníkům krok za krokem včetně všech požadavků nevyhnutelným při výběru správného robota a správného koncového nástroje. Zákazník tak může pochopit všechny výhody a nevýhody konkrétních konfiguračních možností. Nástroj vznikl na základě zpětné vazby zákazníků a také díky specifickým cílům společnosti Universal Robots. Ta se snaží inovovat technologie a udělat je přístupnější pro uživatele.

V rámci Application Builder jsou dostupné tři nejvyužívanější kolaborativní aplikace, včetně obsluhy strojů, montáže, balení a paletování. Nástroj poskytuje kompletní konfigurační šablonu na vytvoření konkrétního robotizovaného pracoviště. Zákazník tvoří pracoviště prostřednictvím konfiguračních otázek, které pomáhají definovat nejvhodnější koncový nástroj z pohledu požadavků na výkon a celkové náklady, zobrazuje způsob integrace dalších zařízení s rozhraním robotického ramena a dává zpětnou vazbu uživateli s tím, jak naprogramovat robota na specifické požadavky. Příkladem může být nastavení krouticího momentu pro aplikaci šroubování nebo uspořádání palet ve skladu. Vývojáři budou do aplikace přidávat další praktické nástroje.

Další informací a podrobnosti o aplikaci jsou dostupné on-line na stránce společnosti Universal Robots.

Příklad, jak lze krok za krokem sestavit robotizované pracoviště:

V prvním kroku uživatel vybírá aplikace, do které chce nasadit robota
S ohledem na výběr aplikace nabídce Application Builder dostupné roboty
Podle výběru robota si uživatel zvolí uchopovací mechanismus. Dostupné jsou uchopovací mechanismy od partnerských firem, jako je například certifikované průmyslové chapadlo od společnosti Schunk
Ve čtvrtém kroku si zvolíte nastavení a provedení uchopovacího mechanismu
Po výběru a nastavení uchopovacího mechanismu si vyberete druh zakladače
Předposledním krokem je volba komunikace robota se zařízením
Po sumarizaci výběru robotických řešení následuje výsledek aplikace
Aplikace vyhodnotí zadaní a navrhne řešení robotizovaného pracoviště. Animace znázorňují i zásah obsluhy