Na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně firma Penta Trading ve spolupráci s firmou Technology-support představila novou technologii přenosu informací z CAD/CAM softwaru Cimatron pro programování EDM hloubicích strojů Penta CNC. Pojďme se podívat, jaký má automatizovaný postup přednosti.

Hlavní výhodou je předcházení chybám, ke kterým při manuálním zadávání nevyhnutelně dochází. Veškerá data, včetně pozice nájezdu elektrody, jsou automaticky převáděna přímo ze softwaru Cimatron, kde byla elektroda vytvořena na modelu vyráběné součásti. Systém je zcela nezávislý na jakémkoli serverovém propojení a nemůže se stát, že by při výpadku serveru stroj přestal pracovat. „Výhodou, oproti standardním metodám je výrazné usnadnění a urychlení celého procesu zadávání hloubicích parametrů,“ říká manažer divize PentaCNC Jaroslav Kohout, tvůrce tohoto systému.

Načítání parametrů hloubení probíhá z NFC čipu. Foto: Technology-support, Penta CNC

Řešení je založeno na zadání pozice hloubení, parametrů hloubení a technologie hloubení v CAD softwaru Cimatron a následného uložení všech zmíněných hodnot do NFC čipu připevněného přímo ke konkrétnímu držáku elektrody. Po uložení elektrody do zásobníku EDM hloubicího stroje, je obsluhou spuštěn proces hloubení. Stroj najede k první elektrodě v držáku, z čipu si načte veškeré informace o procesu hloubení, uchopí elektrodu a začne hloubit. Po skončení odloží elektrodu zpět do první pozice držáku a přejede k další elektrodě. Opět si nejprve načte informace z NFC čipu u dané elektrody a následně ji uchopí a začne hloubit.

NFC čip s uloženými parametry hloubení. Foto: Technology-support, Penta CNC

Cimatron je CAD/CAM řešením především pro nástrojárny a jeho dodavatelem v ČR a na Slovensku je firma Technology-support. K dispozici má specializované nástroje pro konstrukci elektrod, vstřikovacích forem, postupových a transferových lisovacích nástrojů a funkce pro jejich výrobu NC frézováním.

Zdroj: Jakub Štětina, Technology-support

Komentáře