Společnost HUMUSOFT s.r.o. připravila na první polovinu roku 2010 sérii seminářů a workshopů. Semináře jsou zaměřeny na problematiku simulací, modelování, technických výpočtů, zpracování signálů a návrhu řídicích systémů s využitím programových nástrojů MATLAB a COMSOL Multiphysics.

Cílem akcí je seznámit zájemce s těmito programy, prezentovat jejich aplikační možnosti a oblasti využití. Účast na seminářích a workshopech je zdarma. Detailní informace o jednotlivých akcích jsou k dispozici na webu http://www.humusoft.cz/kalendar.

Semináře MATLAB & COMSOL Multiphysics

(vždy od 9 do cca 12 hodin)

16.2.2011 Praha                        MATLAB: Měření a analýza dat, statistika a optimalizace

– od návrhu algoritmu ke kompletní aplikaci

8.3.2011 Brno                            COMSOL: Návrhy elektromagnetických součástek a zařízení

23.3.2011 Bratislava               MATLAB: Modelování soustav a návrh řídicích systémů

– Model-Based Design – od analýzy systému po real-time aplikaci

20.4.2011 Ostrava                  MATLAB: Modelování soustav a návrh řídicích systémů

– Model-Based Design – od analýzy systému po real-time aplikaci

28.4.2011 Praha                     COMSOL: Dynamika tekutin v různých profesních oblastech

18.5.2011 Brno                                  MATLAB: Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu

– od návrhu algoritmu po finální implementaci

24.5.2011 Bratislava               COMSOL: Dynamika tekutin v různých profesních oblastech

25.5.2011 Košice                   COMSOL: Modelování aplikací ze strukturální mechaniky

7.6.2011 Ostrava                    COMSOL: Modelování tepelných jevů v různých profesních oborech

Workshopy MATLAB & COMSOL Multiphysics

(vždy od 9 do cca 12 hodin)

Workshop nabízí praktické seznámení s programy. Účastníci mají k dispozici PC, kde si mohou prezentované příklady za asistence přednášejícího sami vyzkoušet.

9.2.2011 Praha                        MATLAB: Návrh řízení a diagnostiky chladicího systému

17.2.2011 Praha                     Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink

15.3.2011 Praha                     Tepelná analýza v programu COMSOL Multiphysics

16.3.2011 Praha                     MATLAB: Analýza signálu a návrh digitálních filtrů

31.3.2011 Praha                     Elektromagnetismus nízkých a vysokých frekvencí v COMSOL Multiphysics

27.4.2011 Praha                     Simulink 3D Animation (virtuální realita v MATLABu)

3.5.2011 Praha                                   Úlohy z dynamiky tekutin v programu COMSOL Multiphysics

11.5.2011 Praha                     MATLAB: Modelování a návrh řízení mechanického systému

25.5.2011 Praha                     Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink

21.6.2011 Praha                     Vybrané úlohy ze strukturální mechaniky v programu COMSOL Multiphysics

Archivované www semináře v českém a slovenském jazyce jsou k dispozici na stránce http://www.humusoft.cz/wwwseminare.

 • MATLAB – základní informace
 • Úvod do prostredia Simulink
 • Úvod do modelovania udalostných systémov – Stateflow
 • Modelování elektromechanických systémů s využitím SimElectronics
 • Úvod do použití Spreadsheet Link EX (pro Excel)
 • MATLAB pro programátory C/C++
 • Paralelní výpočty v MATLABu
 • MATLAB v biomedicíně
 • Zpracování signálu v MATLABu
 • Tipy a triky při řešení optimalizačních úloh v MATLABu
 • Verifikace, Validace a Testování jako součást metody Model-Based Design
 • Úvod do návrhu řídicích systémů v Simulinku
 • Návrh řídicích systémů pracujících v reálném čase
 • MATLAB ve vývoji a využití finančních modelů

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro technické výpočty, modelování a simulace, měření a testování, řídicí techniku, zpracování signálů, komunikace, zpracování obrazu a videa, vizualizaci dat a finanční modelování a analýzy.

COMSOL Multiphysics  je dynamicky se rozvíjející program pro modelování, analýzu a simulaci fyzikálních procesů a jevů jako jsou přenosy tepla, proudění tekutin, akustika, elektromagnetismus, simulace jevů v polovodičích, pružnost a pevnost, chemické reakce, geofyzika a další. Aplikační možnosti jsou velmi široké, systém dokáže modelovat prakticky všechny jevy popsatelné pomocí parciálních diferenciálních rovnic.

HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1990. V současnosti má 16 stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu, prodej a servis přístrojového a programového vybavení. Mezi oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, vědeckotechnický software, simulace technologických i ekonomických procesů. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků. Mezi nejdůležitější vývojové aktivity firmy patří Simulink 3D Animation (dříve Virtual Reality Toolbox) a Real Time Toolbox pro MATLAB a Simulink a výroba měřicích a řídicích karet pro PC a elektromechanických hi-tech výukových modelů. Společnost HUMUSOFT dále vyvíjí, kompletuje a dodává vysoce výkonné pracovní stanice HeavyHorse navržené pro optimální výkon při náročných numerických výpočtech.

HUMUSOFT s.r.o. je výhradním zástupcem firmy MathWorks pro Českou republiku a Slovensko. MathWorks byla založena v roce 1984, zaměstnává více než 2000 lidí na celém světě. Sídlo má v Naticku, stát Massachusetts, USA.  Pro další informace prosím navštivte www.mathworks.com.

HUMUSOFT s.r.o. dále v ČR a SR zastupuje firmy COMSOL (COMSOL Multiphysics – nástroj pro modelování a simulace multifyzikálních procesů), Lanner Group (software pro simulaci a analýzu podnikových procesů – Witness) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).

Komentáře