HUMUSOFT, s. r. o., a přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace firma MathWorks, uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB s názvem MATLAB Release 2010b.

MATLAB Release 2010b přináší zásadní novinky v několika oblastech. Mezi nejvýznamnější patří rozšíření Parallel Computing Toolboxu o možnost GPU výpočtů na grafických kartách NVIDIA podporujících architekturu CUDA, nový produkt SimRF, který doplňuje Simscape o simulace RF systémů a podpora vývojového prostředí Siemens SIMATIC STEP 7 v nástroji Simulink PLC Coder.

Základní modul MATLAB byl rozšířen o 64-bitovou celočíselnou aritmetiku a bylo zdokonaleno grafické uživatelské rozhraní. Rodina blocksetů, které poskytují System objekty určené k data stream processingu v MATLABu, byla rozšířena o Communication Blockset s 95 algoritmy pro návrh komunikačních systémů. Curve Fitting Toolbox nyní zahrnuje i nástroje a vlastnosti Spline Toolboxu, který již nadále nebude dodáván jako samostatný produkt.

Zajímavé novinky nabízí i Simulink, nadstavba MATLABu pro modelování a simulaci dynamických systémů. Uživatelé mohou vytvářet subsystémy s variantami, které je možné přepínat v závislosti na hodnotě proměnné v MATLABu a tím usnadnit opakované využití předem připravených komponent. Nový grafický nástroj Data Inspektor umožní snadno zobrazit a porovnat výsledky z opakovaných simulací.

Simulink 3D Animation přináší nový grafický editor 3D světů, který je na rozdíl od doposud využívaného řešení dostupný pro všechny podporované platformy (Windows, Linux, MAC).

Další novinky v prostředí MATLAB R2010b:

Image Acquisition Toolbox Podpora standardu GigE Vision
Control System Toolbox Automatické ladění PID regulátorů
Fixed Income Toolbox Výpočty v oblasti Credit Default Swap a Option Adjusted Spread
Datafeed Toolbox Export dat z MATLABu do služby Reuters
Financial Toolbox Rozšíření výpočtů v oblasti kreditního rizika
Neural Network Toolbox Nový grafický nástroj na identifikaci dynamické sítě podle časových řad
Real-Time Workshop Paralelní buildování hierarchie referencovaných modelů s využitím MATLAB Distributed Computing Server
Simulink HDL Coder FPGA Workflow Advisor, zvýrazňování kritických cest a podpora DO-254

Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 1000 licencí výpočetního systému MATLAB. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo pět tisíc. MATLAB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa – ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy ‑ Windows XP, Windows XP 64-bit , Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Linux 32/64-bit a Macintosh (Intel).

Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB (doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul MATLAB.

Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu MATLAB činí Kč 62 980 + DPH (pro školy Kč 18 980 + DPH), cena Simulinku činí Kč 93 980 + DPH (pro školy Kč 17 980 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 6 980 + DPH do Kč 462 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu.

HUMUSOFT, s. r. o., je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1990. V současnosti má 16 stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu, prodej a servis přístrojového a programového vybavení. Mezi oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, vědeckotechnický software, simulace technologických i ekonomických procesů. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků. Mezi nejdůležitější vývojové aktivity firmy patří Simulink 3D Animation (dříve Virtual Reality Toolbox) a Real Time Toolbox pro MATLAB a Simulink a výroba měřicích a řídicích karet pro PC a elektromechanických hi-tech výukových modelů. Společnost HUMUSOFT dále vyvíjí, kompletuje a dodává vysoce výkonné pracovní stanice HeavyHorse navržené pro optimální výkon při náročných numerických výpočtech.

HUMUSOFT, s. r. o., je výhradním zástupcem firmy MathWorks pro Českou republiku a Slovensko. Firma MathWorks byla založena v roce 1984, zaměstnává více než 2200 lidí na celém světě. Sídlo má v Naticku, stát Massachusetts, USA.  Pro další informace prosím navštivte www.mathworks.com.

HUMUSOFT, s. r. o., dále v ČR a SR zastupuje firmy COMSOL (COMSOL Multiphysics – nástroj pro modelování a simulace multifyzikálních procesů), Lanner Group (software pro simulaci a analýzu podnikových procesů – Witness) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).

Komentáře