Společnost DYTRON, Value Added Reseller PLM řešení Dassault Systèmes, oznámila dokončení zakázky na softwarové řešení ENOVIA V6 pro výrobní závod Tyco Safety Products  v Ráječku. Zvolené softwarové řešení ENOVIA V6 zajišťuje dodavateli protipožárních a bezpečnostních systémů řízení životního cyklu produktů, řízení změn a integraci s ERP systémem.

Implementované řešení mimo jiné zahrnuje nahrávání výrobkových struktur spolu s CAD dokumentací pocházející z vývojových center společnosti Tyco International, identifikaci a roztřídění komponentů a vytvoření virtuálního výrobního kusovníku produktů. V prostředí PLM systému probíhá veškeré řízení změnových procesů a zavádění výrobních odchylek. Systém umožňuje identifikaci schválených dodavatelů komponentů. Zpracovaná data jsou pomocí vytvořené integrace nahrávána do výrobního informačního systému SAP.

Při výběru systému hrál velkou roli závazek dodavatele implementovat upravené řešení do jednoho měsíce od podpisu smlouvy. Součástí řešení bylo také plné zpřístupnění údajů z databáze předcházejícího systému. „Implementátor tento příslib dodržel a  systém zprovoznil v rekordním čase od podpisu smlouvy,“ uvedl Antonín Kala, generální ředitel výrobního závodu Tyco Safety Products v Ráječku. „Řešení Dassault Systèmes jsme zvolili především pro jeho velkou přidanou hodnotu a rychlou návratnost prostředků. Očekáváme také zvýšení efektivity zpracování a výroby našich produktů. Zakoupení nejnovější verze ENOVIA V6 nám dává jistotu dlouhé životnosti tohoto řešení a současně bezproblémové integrace se stávajícími systémy,“ doplnil Kala.

Zakázka pro společnost Tyco v České republice je pro nás další významnou a úspěšnou implementací PLM řešení na platformě V6 v České a Slovenské republice.“ dodává za Dassault Systèmes PLM manažer Jan Petrovič.

„Pro náš implementační tým bylo velkou výzvou nasazení nové technologie ENOVIA V6 ve velmi krátkém čase.“, popisuje Josef Svoboda, projektový manažer PLM systémů společnosti DYTRON. „Řadu implementačních úloh jsme zpracovávali paralelně v úzké součinnosti s našimi partnery a s klíčovými uživateli společnosti Tyco. Nasazené PLM řešení plně odpovídá požadavkům zákazníka. “

O Tyco Safety Products

Tyco Safety Products vyvíjí a vyrábí elektronické zabezpečovací systémy, monitorovací systémy, systémy pro ochranu lidských životů a systémy pro detekci a hašení požáru. Tyco Safety Products je součástí koncernu Tyco International Ltd. a na českém a slovenském trhu zastupuje značky koncernu Tyco.

O společnosti DYTRON

Společnost DYTRON se od svého založení v roce 1992 zaměřuje na  zavádění řešení PLM (Product Lifecycle Management) svého strategického partnera společnosti Dassault Systèmes. Oblast PLM zahrnuje jak tvorbu intelektuálního vlastnictví firem, tak zejména jeho správu a řízení s cílem zpřístupnit řízeně veškeré informace jak interně, tak i vně firmy. S vývojem technologické úrovně firem se hlavní důraz a také zaměření firmy DYTRON přesunulo z oblasti tvorby intelektuálního vlastnictví do oblasti jeho správy a řízení. Firma DYTRON byla za prodej a podporu produktů ENOVIA mnohokrát oceněna jako nejlepší partner společnosti IBM a Dassault Systèmes v Česku, na Slovensku a ve východní Evropě.

Více informací o DYTRON najdete na stránce http://www.dytron.cz.

O společnosti Dassault Systèmes

Dassault Systèmes je světový lídr v 3D a PLM (Product Lifecycle Management) řešeních, která dodává více než 115 000 zákazníků v 80 zemích světa. Na trhu softwarových aplikací působí už od roku 1981. Dassault Systèmes nabízí trojrozměrnou vizi celého životního cyklu produktu od návrhu přes údržbu po recyklaci. Společnost je také průkopníkem na poli 3D marketingových řešení.

Portfolio Dassault Systèmes zahrnuje tyto produkty: CATIA pro virtuální navrhování, SolidWorks pro trojrozměrný mechanický design, DELMIA pro virtuální výrobu, SIMULIA pro virtuální testování, ENOVIA pro management životního cyklu produktů a 3DVIA pro trojrozměrnou “živou zkušenost”.

Více informací o Dassault Systèmes najdete na stránce http://www.3ds.com/company/regional-spotlights/czech/.

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SolidWorks a 3D VIA jsou ochrannými známkami společnosti Dassault Systèmes a jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích.

Kontakt:

Štěpán Kačena,
Account Manager
Grayling
Tel.: 224 251 555
Mobil: 774 226 127
stepan.kacena@grayling.com

Komentáře