Kontrola vibrací v oblasti obrábění kovů je důležitá a jejich vysoká intenzita může způsobovat potíže projevující se nízkou trvanlivostí nástroje a horší jakostí obrobeného povrchu. Tlumení vibrací věnuje společnost Seco značnou pozornost a vyvíjí pasivně-dynamické systémy, které vibraci pohlcují ještě před tím, než proniknou dále do nástroje a naruší řezný proces.

Nadměrné vibrace mají nepříznivý vliv ve všech průmyslových odvětvích. Ať už se jedná o stroje, budovy nebo mosty. Při obrábění kovů vznikají vibrace v důsledku proměnlivých sil, které se pojevují při utváření třísek. Takové síly jsou patrné zejména u procesu frézování (přerušovaný řez) a také u soustružnických operací, kdy je držák nástrojů střídavě namáhán.

Pasivní přístup k tlumení vibrací při obrábění kovů souvisí s maximální pevností (tuhostí) prvků soustavy stroj, nástroj, obrobek a přípravek. V praxi se velmi často tlumí vibraci již při konstrukci stroje, jehož lože je vyplněno betonem a uloženo (zakotveno) v podlaze výrobní haly.

Z pohledu obrobků jsou na vibraci náchylné díly s tenkými stěnami a ty, které nelze z důvodů tvarově komplikovaných ploch podepřít. K tlumení vibraci takových dílů lze přistupovat již ve fázi návrhu, kde konstruktér zohlední technologický proces výroby obráběním a konstrukčně součást upraví. Zpravidla taková změna vede ke zvýšení hmotnosti dílů.

V případě řezných nástrojů obnáší pasivní přístup k tlumení vibrací použití nástrojů s krátkým vyložením a výměnu ocelových držáků nástrojů za držáky ze slinutého karbidu.

V běžném nástrojovém držáku se vibrace šíří k vřetenu stroje. Foto: Seco

Pasivně-dynamické tlumení vibrací

Společnost Seco vyvíjí systém pro tlumení vibrací Steadline. Ten se skládá z předem vyladěného tlumiče vibrací, sestávající se z tlumící hmoty vyroben z materiálu s vysokou hustotou, který je pomocí radiálních absorpčních prvků uložený uvnitř nástrojové držáku. Tlumič absorbuje vibrace vznikající na pracovní části nástroje a zamezí jejich přenosu do tělesa držáku.

Držák se systémem tlumení vibrací absorbuje vibrace dříve, než se začnou šířit do tělesa. Seco

Oproti standardním držákům umožňuje systém Steadline provádět operace s dlouhým vyložením dvakrát rychleji, přičemž současně zlepšuje povrchovou kvalitu dílu, prodlužuje životnost nástroje a snižuje míru namáhání obráběcího stroje. Pasivně-dynamická technologie umožňuje provádět náročné aplikace, jako je například obrábění s vyložením desetkrát delším, než je průměr držáku, která by za normálních okolností nebylo možné realizovat ani při snížených řezných podmínek.

Praktickou ukázkou, kde lze aplikovat systémy pro tlumení vibrací, jsou vyvrtávací tyče. Foto: Seco

Zdroj: Seco

Komentáře