Ode dneška přesně za měsíc bude zahájen dvoudenní seminář společnosti Technodat. Ve dnech 8. a 9. června se bude v hotelu Zámek Čejkovice na vínu zaslíbeném jihu Moravy opět hovořit nejen o praktickém významu PLM, ale i o současných trendech a vývoji v této oblasti. Významný prostor bude věnován prezentacím konkrétních PLM procesů a nástrojů, včetně případových studií zákazníků.

I letošní seminář „PLM Forum 2011“ vychází z tradice odborných seminářů a setkání uživatelů organizovaných každoročně firmou TECHNODAT.

Akce si klade za cíl představit a diskutovat aktuální trendy v oblasti PLM, tedy v oblasti řešení, které podporuje návrh, vývoj, výrobu a údržbu výrobku během jeho celého životního cyklu. Pozornost bude věnována jak obecným trendům, tak samozřejmě praktickým ukázkám řešení.

Seminář je určen pro střední i vyšší management výrobních podniků stejně tak  jako pro konečné uživatele CAx/PLM systémů. Seminář představí efekty implementace CAx/PLM řešení jak z pohledu reálných finančních přínosů a úspor, tak také z pohledu praktických efektů pro koncové uživatele.

Program semináře vychází z jeho názvu – snaží se v co největší šíři představit problematiku PLM řešení, a to z pohledu nezávislého odborníka, výrobce software, dodavatele a především také uživatele řešení. V rámci letošního ročníku semináře jsme zařadili vysoký počet prezentací zákaznických řešení.

Specifickým rysem semináře pořádaném v tomto roce budou prezentace zaměřené na novou generaci PLM řešení od DassaultSystèmes označovaného jako Platforma V6, kterou se snažíme představit na procesech a příkladech blízkých a srozumitelných našim zákazníkům.

Organizace semináře, místo pro jeho uspořádání a jeho bohatý doprovodný program vytváří prostor pro diskusi mezi zákazníky.

Výběr z bohatého programu letošního semináře „PLM Forum 2011“

 • Procesně orientované PLM řešení založené plně na platformě V6, klíčové hodnoty řešení
 • 3DVIA Composer a využití 3D dat výrobku v obchodě, marketingu, výrobě, montáži nebo údržbě, konkrétní zkušenosti zákazníků
 • CATIA V6 a unikátní nástroje pro návrh výrobku
 • ENOVIA V6 a podpora řízení projektů, řízení požadavků a specifikací, konfigurační management, vztahy se subdodavateli a databáze intelektuálního vlastnictví firem souvisejícího se zakázkami a vývojem výrobků
 • ENOVIA V6 a multiCAD prostředí
 • CATIA makra
 • DraftSight: nástroj pro zpracování 2D výkresů
 • Exalead: technologie „SearchBasedApplication“ obsažená v platformě V6, současně také nový produkt v portfoliu DassaultSystèmes
 • Prezentace zákazníků: Honeywell, Škoda Power, Promens, KOMA ModularConstruction
 • Prezentace hostů: Didier Martre, ředitel regionu EUROGROWTH, DassaultSystèmes
 • Workshopy zaměřené na konkrétní témata z nabízeného řešení
  • CATIA V6
  • ENOVIA V6: multiCAD prostředí, projektové řízení, řízení požadavků, …
  • 3DVIA Composer
  • CATIA a NC programování
  • CATIA a pevnostní výpočty
  • CATIA makra
  • systémová infrastruktura platformy V6
  • prezentace řešení a služeb v nabídce firem ze skupiny Technodat (CRMfree, CRMplus, inženýrské služby, …)
 • Společenský program

technodat-plm-forum-ilu-w600

Účast na konferenci je bezplatná. Ubytování si hradí účastníci na místě v hotovosti.

Další informace o semináře včetně možnosti registrace na akci: http://www.technodat.cz/technodat-plm-forum-2011

Ilustrační obrázek: Počítačový model letounu Evektor EV-55 zpracovaný v systému CATIA

Komentáře