Jaká je pozice technických specialistů, konstruktérů, výpočtářů a dalších lidí angažovaných ve výrobě z hlediska výše příjmů, šíře pracovních možností a prestiže?

Poptávka po technických specialistech je stále silná a v očích lidí jsou tito odborníci hodnoceni kladně. Na základě aktuálního výzkumu Centra pro veřejné mínění Sociologického ústavu AV ČR se letos umístil projektant na osmém místě za lékařem, vědcem, učitelem, či soukromým zemědělcem.

uvodni-obrazek

Na pracovním trhu však převládá spíše nedostatek zkušených pracovníků technických oborů. Současní, ale i vycházející studenti, by se měli proto snažit o získání maximálních pracovních zkušeností a alespoň jednou vycestovat do zahraničí na pracovní stáž či studijní pobyt.

Průměrná mzda v průmyslu

Podle informací o struktuře mezd zaměstnanců pro rok 2012 zveřejněné na stránkách Českého statistického úřadu přes tři a půl milionu zaměstnanců dostává v průměru plat 26 133 Kč hrubého (ve výčtu nejsou zahrnuty osoby samostatně výdělečně činné, nezaměstnané a ekonomicky neaktivní).

Graf 1 Procentuální rozložení výše mezd v českém průmyslu. V grafu snadno poznáte, nakolik výjimečná je vaše příjmová skupina. Zdroj: ČSÚ.
Graf 1 Procentuální rozložení výše mezd v českém průmyslu. V grafu snadno poznáte, nakolik výjimečná je vaše příjmová skupina. Zdroj: ČSÚ.

Z tohoto množství pracujících jich 31,37 procent pracuje v průmyslu a jejich průměrná mzda činí 26 332 Kč, což téměř odpovídá celorepublikovému průměru. Přes sedm a půl procenta pracujících v průmyslu pobírá mzdu pohybující se v rozmezí 14 001 až 16 000 Kč a jedná se o nejčastěji vyplácenou mzdu tohoto odvětví. Druhou a třetí nejčastější mzdou je částka v rozmezí 26 001 až 28 000 Kč a 32 001 až 36 000 Kč. Dostává ji v obou skupinách přes šest procent pracujících v odvětví průmyslu (viz Graf 1).

Platy technických specialistů

Platy technických specialistů v posledních pěti letech vzrostly. Nejde přitom jen o navýšení o inflaci. „Růst platů ovlivnil i příchod nových investorů a zvýšená poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích,“ sdělil obchodní manažer agentury Hays Petr Vidmar. Podle něj se například platy zkušených pracovníků v oblasti konstrukce pohybují v rozmezí dvaceti osmi až padesáti tisíc korun. U vedoucích konstrukce či vývoje začínají platy na třiceti pěti tisících korunách a dosahují až osmdesáti tisíc korun. Konkrétní částky však závisí nejen na zkušenostech pracovníka, ale i na odvětví a regionu, ve kterém pracuje.

Tabulka 1. Přehled průměrných platů konstruktérů, projektantů, technologů a vedoucích výroby v energetice, strojírenství a výrobě. Zdroj: Petr Němec, obchodní analytik Platy.cz.
Tabulka 1. Přehled průměrných platů konstruktérů, projektantů, technologů a vedoucích výroby v energetice, strojírenství a výrobě. Zdroj: Petr Němec, obchodní analytik Platy.cz.

Podle zveřejněných dat o struktuře mezd zaměstnanců pro rok 2012 však osmdesát tisíc korun dostává jen necelé jedno a půl procenta zaměstnaných v odvětví průmyslu. V průměru si pak, podle analytika serveru Platy.cz Petra Němce, techničtí specialisté vydělávají zhruba od dvaceti pěti tisíc do dvaceti devíti tisíc korun (viz Tabulka 1).

Zkušenosti mají cenu

Ačkoliv je poptávka po zaměstnancích ve strojírenství a v dalších oblastech průmyslu stále poměrně silná, oproti období oživení ekonomiky v roce 2011 klesla zhruba o deset až patnáct procent. Podle analytika společnosti LMC Tomáše Ervína Dombrovského tvořily ve druhém čtvrtletí letošního roku pozice ve strojírenství zhruba sedm procent ze všech obsazovaných míst přes Jobs.cz a zaujaly tak třetí příčku v mezioborovém srovnání. Petr Vidmar ze společnosti Hays zdůraznil silnou poptávku v regionech, kam přicházejí investoři, tedy v Plzeňském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Mezi potenciálními zaměstnanci tak panuje poměrně ostrý konkurenční boj, který závisí na zkušenostech a znalostech jednotlivců.

V případě profesí náročných na znalosti, tedy i profesí konstruktérů, mají ale firmy často problém sehnat dostatek vhodných zájemců. „Hlásí se k nám dost uchazečů, ale je problematické najít zájemce s požadovanou kvalifikací a navíc s pokročilou úrovní anglického jazyka,“ sdělila mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá Dvořáková. To potvrzují i další firmy, mezi nimi například Škoda Auto. „V České republice, stejně jako ve většině evropských zemí, je výrazný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců s technickým vzděláním,“ řekla mluvčí automobilky Jana Bahníková.

Na Jobs.cz se tak měsíčně objevuje tři až čtyři sta volných pozic konstruktérů. „Ve střednědobém horizontu se dá očekávat další zesílení poptávky, zvláště kvůli probíhajícím odchodům příslušníků silné technicky zaměřené generace do důchodu,“ doplňuje Dombrovský. Volných míst je tedy k dispozici hodně, odborníků málo.

Najdou se však i firmy, které o kvalifikované uchazeče nouzi nemají. „Dlouhodobě registrujeme velký zájem zkušených konstruktérů, projektantů, technologů a vedoucích výroby. V databázi zájemců o zaměstnání máme také dostatek uchazečů s praxí,“ uvedla vedoucí personálního útvaru První brněnské strojírny Velká Bíteš Jarmila Veverková. Své uchazeče společnost získává mimo jiné i na základě účasti na každoroční akci Den firem, kterou pořádá Vysoké učení technické v Brně.

Čerství absolventi se neztratí

V České republice je poptávka po absolventech silná, a to zvláště v profesích, kde je nedostatek zkušených uchazečů. Většinou se jedná právě o pozice konstruktérů a technologů ve výrobě, kde je vyžadována potřebná kvalifikace, znalosti a dovednosti. I proto jsou v některých firmách k dispozici stáže či školicí programy ke vzdělávání absolventů. „Každoročně nabíráme čerstvé absolventy středních a vysokých technických škol do speciálního ročního trainee programu, který umožňuje nastartovat pracovní kariéru v naší společnosti,“ uvedla Dvořáková.

V rámci programu absolventi pracují na konkrétní pracovní pozici a souběžně se mohou seznámit i s dalšími pracovišti formou krátkých stáží či asistováním vedoucím pracovníkům jednotlivých provozů. Účastní se rozvojových aktivit pro zdokonalení znalostí angličtiny a zlepšování tzv. tvrdých i měkkých kompetencí. „Na konci trainee programu procházejí účastníci rozvojovým centrem a připravujeme jim kariérní plán až na osm let dopředu,“ doplnila Dvořková. Některé společnosti umožňují v rámci školicího programu také zahraniční stáže. Tyto programy ve výsledku umožňují absolventům lepší integraci do chodu firmy a zaručí jim dostatečnou praxi pro práci ve firmě.

Graf 2. Přehled platů českých konstruktérů podle roku a oboru. Zdroj: Platy.cz
Graf 2. Přehled platů českých konstruktérů podle roku a oboru. Zdroj: Platy.cz

Většina firem ale preferuje, když mají uchazeči alespoň nějakou praxi v oboru, když vidí, že jsou aktivní a flexibilní. Zaučení do chodu firmy a pracovní činnosti, stejně jako předávání zkušeností pak mohou lépe zajistit zkušenější kolegové na pracovišti. „ Z dlouhodobých zkušeností víme, že absolventi, kteří jsou přijímáni na pozice konstruktér, projektant nebo technolog, začnou přinášet firmě plnou hodnotu až po třech až pěti letech,“ zdůvodňuje strategii společnosti PBS Velká Bíteš Veverková.

Bez znalosti softwaru to nejde

Dalšími obecnými požadavky zaměstnavatelů je alespoň minimální znalost počítačových aplikací, se kterými budou budoucí zaměstnanci pracovat. U strojařů se například často očekává základní znalost práce s programy AutoCAD, SolidWorks, Catia, Pro/Engineer nebo Ansys. K důležitému kritériu pro přijetí uchazeče patří i jazykové znalosti, především znalosti anglického a dále německého jazyka. Velkou výhodu mají ti, kteří umí oba světové jazyky, neboť se firmy často orientují i na německé zákazníky.

Graf 3. Přehled platů technologů podle roku a oboru. Zdroj: Platy.cz.
Graf 3. Přehled platů technologů podle roku a oboru. Zdroj: Platy.cz.

Nicméně pokud firmy nemají nouzi o uchazeče s více zkušenostmi a ochotou pracovat za podobnou mzdu, obvykle je před absolventy upřednostňují. Absolvent s titulem si totiž může říci po získání zkušeností o více peněz.

Podle průzkumů Jobs.cz se nástupní platy absolventů snížily ve všech oborech a zhruba polovina firem jim nabízí do dvaceti tisíc korun měsíčně. Agentura Hays ale uvádí vyšší finanční ohodnocení. V závislosti na jazykových schopnostech a praxi při studiu mohou například absolventi strojírenských oborů očekávat plat od dvaceti čtyř tisíc do třiceti pěti tisíc korun.

Dobrá rada studentům

Agentura Hays, i firma LMC provozující kariérní portál Jobs.cz, se shodují, že důležitým faktorem při vyjednávání o nástupní mzdě, je získaná praxe, znalosti a dovednosti uchazeče, mezi které patří i jazykové schopnosti a základní ovládání programů a aplikací, se kterými budoucí zaměstnanec bude pracovat.

Avšak, i když vyjedná uchazeč nižší plat, než doufal, nemusí být zklamaný. V průběhu zkušební doby a i později může firmu přesvědčit o svých schopnostech a vyšší ceně. „Možnost profesního růstu je leckdy důležitější než aktuálně sjednaná mzda,“ sdělil Dombrovský.

Některé firmy zároveň vítají velmi pozitivně, když student již za studia získal pracovní zkušenosti, účastnil se stáží, či dokonce vycestoval do zahraničí. „Absolvent se zkušenostmi z praxe a základními pracovními návyky je zaměstnavatelem vnímán jako zajímavý kandidát s velkým potenciálem, který se nebojí nových výzev, umí si dobře organizovat čas, je flexibilní a samostatný,“ potvrdila Bahníková.

Vzhledem k současnému stavu pracovního trhu, nabídek práce a poptávce po kvalifikovaných odbornících by se studenti měli poohlížet po praxi už za studia. Využít by měli i zahraničních stáží a studijních pobytů. Zdokonalení anglického a německého jazyka je v současnosti velmi žádoucí. Pokud se studenti naučí i další cizí jazyk, mohou se později stát atraktivnějšími v očích zaměstnavatelů. Netradiční kombinace cizích jazyků může totiž uchazečům otevřít úzkou skupinu pracovních míst, která je pro běžně vybavené zájemce prakticky nedostupná. Všechny tyto dovednosti a zkušenosti zvyšují naději na zaměstnání a ve výsledku mohou ovlivnit i výši platu.

Napsala Markéta Gojná, odpovědná redaktorka portálu PRŮMYSL.CZ.

www.prumysl.cz

Komentáře