Budoucí techniky je třeba začít hledat už na základních školách. Bez výjimky se na tom shodli zástupci středních škol a strojírenských firem, které se společně prezentovaly na letošním 22. ročníku výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích.

Na základních školách chybí praktické předměty, které by děti inspirovaly k řemeslům, po kterých na trhu práce narůstá poptávka. I z toho důvodu uspořádala hospodářská komora T-Profi týmovou soutěž.

Společným úkolem všech týmů bylo v co nejkratším čase postavit funkční tiskařský lis z běžné polytechnické stavebnice a přidaných elektrosoučástek. Porotci následně hodnotili nejen přesnost a kvalitu provedení zadané konstrukce, ale také postup práce a týmovou spolupráci.

Vzbudit zájem žáků základních škol a středoškoláků pomáhají soutěže. Foto: Kern-Liebers CR
Vzbudit zájem žáků základních škol a středoškoláků pomáhají technické soutěže. Foto: Kern-Liebers CR

Týmy spolupracovaly bez ohledu na věkový rozdíl. Soutěže se zúčastnily smíšené skupiny žáků základních a středních škol. Mladší připravovali všechny základní sestavy, starší kolegové pak řešili finální montáž a oživování celého zařízení. Z šesti týmů se na prvním místě umístil Brisk, následovaly Kern-Liebers, Jihostroj, EGE, Motor Jikov a Robert Bosch.

„Snahou je nejen přilákat děti k technice, ale také podporovat a rozšiřovat spolupráci firem a škol v Jihočeském kraji, protože všichni směřujeme ke společnému cíli – vzbudit v dětech zájem o techniku a technické vzdělávání, které jim do budoucna zajistí uplatnění na trhu práce. A začít je nutné již na základních školách,“ zdůraznila ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Dana Fefrlová.

Shodně se vyjádřila také vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy jihočeského krajského úřadu Hana Šímová, která se zahájení soutěže T-profi zúčastnila spolu s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou.

„V tomto směru registrujeme obrovský pokrok. Firmy vědí, co školy potřebují, a že jim musí svým způsobem pomoci k tomu, aby se žáci přiblížili co nejvíce reálné praxi už při vlastním studiu. Tato forma spolupráce se, jak ji sledujeme, navýšila nejen objemově, ale i kvalitativně. Přímo spolupracujeme s firmami, které se do této soutěže zapojily. Na druhou stranu nám stále chybí to, po čem už dlouho voláme, a to je návrat výuky praktických předmětů do základních škol,“ konstatovala Šímová.

Zdroj: Kern-Liebers CR

Komentáře