Výrobce řezných nástrojů Dormer Pramet slavnostně otevřel novou budovu Experience Centrum. Ta je určená pro vývoj a výzkum v oblasti řezných nástrojů, kterou si v rámci týdenní akce prohlédne více než dva tisíce hostů.

Historie společnosti Dormer Pramet sahá do roku 1913, kdy se firma specializovala na výrobu monolitních nástrojů. V roce 1951 zahájila výrobu vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu a po více než sto letech existence firma slavnostně otevřela zcela nové Experience Centrum, zkráceně XP centrum, které má poskytnout zaměstnancům společnosti Dormer Pramet silné zázemí, profesionální prostory a technologické vybavení pro vývoj materiálů a technologií a nové prostory pro školení.

V rámci Dnů obrábění vystavuje společnost Dormer Pramet moderní řezné nástroje. Foto: Marek Pagáč

Vývojově-výzkumné oddělení se zaměřuje v oblasti materiálů na výzkum vlastností substrátů a povlaků nanášených metodami CVP a PVD s ohledem na kvalitu provedení řezné hrany a životnost nástrojů. K vývoji a výzkumu přispějí CNC obráběcí centra, špičkové vybavení, technologie a měřicí zařízení jako je například Alicona Infinite Focus pro měření plošné a prostorové drsnosti povrchu. Zaměstnanci tak mohou spolehlivě ověřovat funkční vlastnosti prototypů nových výrobků a kontrolovat, zda uvedený prototyp splňuje požadavky kladené zákazníkem. Strojové vybavení vytváří současně předpoklady pro efektivní školení a praktické ukázky obrábění. Dva z osmi strojů ze strojového parku jsou výhradně určeny pro ukázky zákazníkům, kteří se tak mohou živě dozvědět teoretické i praktické zkušenosti.

V nově otevřeném XP Centru probíhají živé ukázky obrábění na CNC obráběcích centrech. Foto: Matek Pagáč

Dny obrábění doprovází exkurze do nedaleké přečerpávací stanice Dlouhé Stráně. Ti, kteří o prohlídku projevili zájem, mají jedinečnou příležitost nahlédnout přímo do srdce vodního díla, kde jsou dvě Francisovy turbíny s výkonem 650 MW. Z důvodu pravidelné servisní odstávky je návštěvníkům zpřístupněna i tato podzemní část, kde jsou vidět oběžná kola, savky a reverzní lopatky. Tato část je z důvodu vysokého hluku obvykle veřejnosti nepřístupná.

Komentáře