V rámci slavnostního večera výročního setkání Klubu zaměstnavatelů, které se uskutečnilo 11. listopadu 2015 v Mramorovém sále České spořitelny, byly předány ceny úspěšným tuzemským fakultám. Loňské vítězství obhájila Fakulta strojní ČVUT v Praze.

V letošním roce hodnotilo úroveň škol 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky, dvojnásobek oproti loňské roku. I proto se výsledku přikládá větší váha. Mezi hlasujícími se objevily společnosti Škoda Auto, ČEZ, Česká pošta, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další.

Hodnocení vycházelo z poznatků, které získávají personalisté firem při vstupních pohovorech absolventů vysokých škol. Na základě toho usuzují, kteří absolventi jsou připraveni na praxi. Hlas personalistů je násoben bodovým koeficientem podle počtu zaměstnanců firmy. Ve výsledcích hodnocení jednoznačně dominují fakulty s technickým zaměřením – především oblast strojírenství, ale také elektrotechnika a obory spojené s informačními technologiemi.

Ocenění pro nejúspěšnější fakulty převzali přímo jejich zástupci. Na snímku (zleva) proděkan Robert Čep z Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava, moderátorka večera Zuzana Tvarůžková, děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze Michael Valášek a Jiří Hlinka, proděkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Foto: Klub zaměstnavatelů
Ocenění pro nejúspěšnější fakulty převzali přímo jejich zástupci. Na snímku (zleva) proděkan Robert Čep z Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, moderátorka večera Zuzana Tvarůžková, děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze Michael Valášek a Jiří Hlinka, proděkan Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Foto: Klub zaměstnavatelů

Více informací o průběhu hlasování i k reakci ředitele Klubu zaměstnavatelů Pavla Huláka přináší tisková zpráva na stránkách klubu.

Výsledné pořadí nejlépe hodnocených fakult vysokých škol v České republice:

  1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní – 968 b.
  2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství – 941 b.
  3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – 590 b.
  4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní – 587 b.
  5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická – 482 b.
  6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická – 455 b.
  7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – 419 b.
  8. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská – 283 b.
  9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – 282 b.
  10. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví – 281 b.

Komentáře