Důležitou podsestavou stolní CNC frézky jsou vozíky lineárních vedení. Jejich pohyb je veden po kolejnicích z hliníkových profilů. Pojďme si ukázat, jak jsou konstrukčně řešeny vozíky v osách X a Y na stolní CNC frézce Shapeoko 2.

Správné sestavení vozíků lineárních vedení a jejich ustavení má významný vliv na tuhost a přesnost stolní CNC frézky. Ukázkové řešení Shapeoko 2 se skládá ze tří vozíků. Pohyb dvou vozíků (osy X a Y) je zajištěn krouticím momentem z krokových elektromotorů. Krouticí moment přenáší řemenice prostřednictvím ozubeného řemene na soustavu kladek. Pohyb třetího vozíku (osa Z) je vyvozen krouticím momentem z elektromotoru přenášený na šroubovou tyč. Vozík lineárního vedení v ose Y je zároveň nosnou částí vozíku lineárního vedení v ose X. Na vozíku lineárního vedení v ose X je přichycen hliníkový profil zajišťující pohyb v ose Z.

Stolní CNC frézka Shapeoko 2 se skládá ze tří vozíků
Stolní CNC frézka Shapeoko 2 se skládá ze tří vozíků lineárních vedení

Vozíky jsou složeny z montážních desek, krokových elektromotorů Nema 17, excentrických matic, koleček, kladek, distančních kroužků, šroubků, matic a podložek.

Rozložená montážní deska elektromotoru
Rozložená montážní deska

Excentrické matice slouží k vyvození vůle mezi kolečky a vedením z hliníkových profilů. Distanční kroužky vymezují prostor mezi montážní deskou elektromotoru, kolečky a kladkami a na montážních deskách vozíků jsou přišroubovány krokové elektromotory Nema 17.

Součástí montážních desek jsou krokové elektromotory
Na montážní desku budou namontovány krokové elektromotory

Krouticí moment přenáší hřídel, na níž je červíkem upevněna řemenice. Ta jej dále přenáší prostřednictvím ozubeného řemene a soustavy kladek na kolečka vozíků lineárních vedení.

Na hřídeli elektromotoru je řemenice přichycena červíkem
Řemenice je na hřídeli elektromotoru přichycena červíkem
Podsestava montážní desky s elektromotorem
Podsestava montážní desky vozíku s elektromotorem

Pro uchycení vozíku lineárního vedení v ose Y slouží hliníkové profily, které jsou pevně přišroubovány na pracovní desku frézky. Vymění-li se tyto hliníkové profily, lze zvětšit rozsah pojezdu v ose Y, jelikož frézka neobsahuje v základním ani profesionálním provedení koncové spínače. Mějme však na paměti, že velikost pracovní plochy významně ovlivňuje přesnost polohování, tuhost a výrobní přesnost.

Vozík lineárního vedení v ose Y 
Vozík lineárního vedení v ose Y

Vozík lineárního vedení v ose Y je zároveň nosnou podsestavou vozíku lineárního vedení v ose X. Vymění-li se hliníkové profily vozíku lineárního vedení v ose Y za delší, lze takto zvětšit jeho a tím i rozsah pojezdu v ose X.

Vozík lineárního vedení v ose X
Vozík lineárního vedení v ose X
Rozsah pojezdů v osách X a Y (velikost pracovní plochy) lze zvětšit výměnou hliníkových profilů
Rozsah pojezdů (velikost pracovní plochy) lze zvětšit výměnou hliníkových profilů

V příštím díle prozradíme, jak je konstrukčně řešený vozík lineárního vedení v ose Z a jak je uchyceno vřeteno frézky.

Komentáře