Pokud používáte software SolidWorks a hodila by se vám CAM nadstavba, která podporuje základní funkce pro 2D frézování a vrtání, bude Delcam for SolidWorks Xpress vhodnou volbou.

Aplikace se plně integruje do prostředí SolidWorksu, nástroje pro přípravu obrábění vám tak budou připadat povědomé, ačkoliv jste s nimi třeba ještě nikdy nepracovali. Software je navíc plně asociativní, takže jakákoliv změna provedená na CAD modelu se automaticky promítá do CAM prostředí.

Pracovní prostředí Delcam for SolidWorks Xpress.
Pracovní prostředí Delcam for SolidWorks Xpress.

Ačkoliv se v tomto případě jedná o vstupní CAM řešení pro nejméně náročné uživatele, disponuje Delcam for SolidWorks Xpress veškerým komfortem funkčně vybavenějších vyšších verzí. Používat proto můžete například prostorové simulace obrábění, automatizovanou podporu při volbě nástrojů a nalezení jejich optimálních drah, nebo základní sadu postprocesorů.

Delcam for SolidWorks Xpress můžete stáhnout na webu www.delcamforsolidworks.com/xpress, kde najdete také instruktážní videa k tomuto programu.