Hlavním tématem letošního 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byl Průmysl 4.0 a nastupující 4. průmyslová revoluce. Společnost Renishaw, která byla jedním z vystavovatelů, již vize Průmyslu 4.0 úspěšně přivádí do průmyslové výroby. Na veletrhu mimo jiné diskutovala s obchodními partnery, jak mohou nejlépe uplatnit její řešení Pyramida produktivní výroby. Na základě inovativních technologií umožňuje strukturované a efektivní řízení změn ve výrobě.

Společnost Renishaw má mnohaleté zkušenosti s optimalizací výrobních procesů a zaváděním inovací, které vedou k vyšší efektivitě. Stejné cíle sleduje i koncept Pyramidy produktivní výroby – vyrábět co nejrychleji, nejpřesněji a současně optimalizovat výrobní náklady.

Pyramida produktivní výroby
Pyramida produktivní výroby

Základním principem je výrobní proces rozdělený do čtyř fází:

  1. Údržba stavu stroje – seřízení stroje zamezující vzniku chyb před zahájením výrobního procesu.
  2. Příprava výroby – komplexní využití měřicích sond pro ustavení a identifikaci. Zamezení vzniku chyb, které mohou být způsobeny lidským faktorem.
  3. Obrábění – kontrola výrobního procesu v jeho průběhu. Možnost okamžité reakce na případné odchylky a jejich automatická korekce.
  4. Měrové středisko – finální kontrola výrobku v souladu s požadovanými parametry.

Současné přístroje a měřicí technika dokážou rychle a jednoduše diagnostikovat jednotlivé kroky výrobního procesu a zabránit případným chybám. Větší podíl digitalizace výroby má tak přímý vliv na náklady a zisk výrobce. Analýza získaných dat a jejich využití v reálném čase šetří výrobci čas, materiál i lidskou sílu.

„Na nepřesném stroji nelze přesně vyrábět. Nejdůležitější je tedy příprava a seřízení stroje, které tvoří základnu pomyslné pyramidy. Další procesy se od tohoto kroku logicky odvíjejí,“ říká Josef Sláma, generální ředitel společnosti Renishaw. „Opakované přesné měření a automatická korekce, vycházející z analýzy naměřených údajů, jsou silným argumentem pro větší míru digitalizace výroby,“ vysvětluje Sláma.

Průmysl 4.0 – budoucnost průmyslové výroby

Průmysl 4.0 je označením současného trendu digitalizace, s ní související automatizace výroby a veškerých změn na trhu práce, které tyto změny přinesou. „Někdy bývá tento proces označován také jako čtvrtá průmyslová revoluce. Ta by měla vést k úsporám času a nákladů a zvýšení flexibility firem. Je to směr, kterým se ubírá budoucnost výroby. Společnost Renishaw je o krok napřed. Zatímco jiné společnosti svoje koncepty teprve vyvíjejí, my jsme připraveni je u zákazníků okamžitě nasadit, a už tak mnohdy činíme. Naše zkušenosti v oboru mohou přinést výrazné zvýšení efektivity průmyslové výroby,“ dodává Sláma.

Společnost Renishaw již vize Průmyslu 4.0 úspěšně přivádí do průmyslové výroby. Na obrázku můžete vidět systém Equtor pro vysokorychlostní porovnávací měření
Společnost Renishaw již vize Průmyslu 4.0 úspěšně přivádí do průmyslové výroby. Na obrázku můžete vidět systém Equator pro vysokorychlostní porovnávací měření

Průmysl 4.0 s sebou přináší také naději na zvýšení kvality lidského života díky zvyšování produktivity práce a redukci monotónních a fyzicky náročných profesí.

Foto: Renishaw

Komentáře