Od náhrady lidské práce po spolupráci s roboty – takový je vývoj moderního trendu představujícího enormní výzvu pro všechny výrobce robotů a robotizovaných mechanismů. Inteligentní systém spolupráce robota a člověka nachází uplatnění především v oblasti montážních aplikací, kde se počet roboticky podporovaných asistenčních systémů nadále zvyšuje. Potřebná budou spolehlivá chapadla, která na úrovni komponent sloučí bezpečnostní funkce, senzoriku a vzájemné propojení.

Kde lze plnou, hospodárnou automatizaci výrobních nebo montážních linek realizovat pouze podmíněně, je nezbytné vyčlenit jednotlivé procesy a rozdělit je mezi člověka a roboty. Autonomně operující roboty (tzv. koboty) mohou být umístěny v bezprostředním okolí lidí a nahrazují lidskou sílu, která je ergonomicky nepříznivá nebo monotónní – např. zvedací nebo polohovací výpomoc. Ve spolupráci s robotem se sníží fyzická zátěž člověka a proces se zefektivní. Zároveň se přímou spoluprací člověka a robota „ruku v ruce“ sníží prostorové nároky a zvýší flexibilita.

Nový nositel technologií pro kolaborativní uchopování

Společnost Schunk uvedla na trh nové chapadlo Co-act JL1 s koncovým efektorem umožňující bezprostřední vzájemnou spolupráci člověka s robotem. Jedná se o tzv. inteligentní systém HRC – Human/Robot Collaboration. Použitím různých senzorů je možné upravovat uchopovací proces v reálném čase. Těmito smysly jsou situační, okolní a aplikační podmínky zaznamenávány, vyhodnocovány a komunikovány.

Chapadlo Co-act JL1 mělo světovou premiéru na veletrhu Automatica v německém Mnichově. Foto: Schunk
Chapadlo Co-act JL1 mělo světovou premiéru na veletrhu Automatica v německém Mnichově. Foto: Schunk

Chapadla Co-act budou v budoucnu schopna předávat všechny relevantní procesní a okolní údaje řídicím a výrobním systémům. Důraz  je přitom kladen na optimalizaci procesů, inteligentní tok materiálu a neustálou dokumentaci. Intuitivní interakce mezi chapadlem a obsluhou tento systém ideálně doplňuje.

Chapadlo je určeno i pro velmi jemné operace. Zdroj: Youtube.com
Chapadlo je určeno i pro velmi jemné operace. Zdroj: Youtube.com

Zdroj: Schunk

Komentáře