Rostoucí požadavky na kvalitu výrobků a možnosti prostorových CAD modelů před dříve dominující 2D dokumentací vyvozují poptávku po aplikacích schopných posuzovat přesnost výrobků jejich srovnáváním s digitálním modelem. Firma Delcam pro tento účel vyvíjí program PowerInspect.

PowerInspect patří k nejrozšířenějším softwarům pro kontrolu přesnosti výrobků. Jeho velkou výhodou je nezávislost na používaném měřicím přístroji – dokáže spolupracovat s mnoha jejich typy, od ručních CMM a mechanických CNC strojů, po optické a laserové měřiče. Naměřená mračna bodů pak lze porovnat s daty z většiny nejpoužívanějších CAD formátů.

Výsledkem inspekce je detailní a názorný popis odchylek mezi digitálním a fyzickým modelem, srozumitelný nejen odborníkům na problematiku měření, ale též běžným konstruktérům. Tvorba výstupních zpráv je ve verzi 2011 zjednodušena novou volbou „Quick Report“, která umožňuje doplnit vizualizaci s výsledky měření hlavičkou a patičkou vytaženými z detailní zprávy. Uživatel tak získá rychlý přehled o základních parametrech výsledku.

Zdokonalená manipulace s mračny zaměřených bodů a jejich zarovnávání k počítačovému modelu pomáhají urychlit proces porovnávání podle velkých datových modelů získávaných nejčastěji laserovou technologií. Kritické oblasti modelů mohou být ošetřeny ručním výběrem dotčeného regionu v mračnu bodů a jeho přiřazením k CAD geometrii.

Další novinkou v PowerInspect 2011 je rozšířená podpora datového formátu GD&T, který pro uchování definičních informací o modelu využívají například systémy Unigraphics a Catia.

(Zdroj: Delcam)

Komentáře