Vzájemnou spolupráci člověka s robotem v průmyslových provozech by měla vylepšit datová rukavice. Jejím úkolem je přesně zachytit a přenést pohyby, gesta a změny tlaku z lidských rukou do robota. Ten by je mohl kopírovat a vykonávat tak i velmi složité příkazy.

Mají-li lidé hladce pracovat spolu s roboty, musejí spolu komunikovat. Přirozený způsob komunikace je lidská řeč – vzpomeňme si třeba na inteligentní osobní asistentku Siri od Applu. Ve výrobních provozech, kde je zvýšená hladina hluku, se musí zvolit alternativní dorozumívací prostředek. Pro tyto účely vyvíjí společnost Siemens v Číně datovou rukavici, která vnímá i nejjemnější pohyby lidské ruky a předává je robotům.

Experti ze společnosti Siemens pracují v Číně na datové rukavici, která přesně snímá pohyb lidské ruky. Foto: Siemens
Experti ze společnosti Siemens pracují v Číně na vývoji datové rukavici, která přesně snímá pohyb lidské ruky. Foto: Siemens

Prototyp robotické rukavice je vybaven 17 paměťovými body, včetně inerciálních a magnetických snímačů. Je založen na kombinaci senzorických vstupů, které reprezentují gesta provedená rukavicí, včetně pohybu jednotlivých prstů. Tyto vstupy se po zpracování přenášejí do robotické paže a ruky v cvičném režimu, která se tím učí provádět konkrétní úkoly v reálném čase.

Nový řídicí systém zajistí korigování pohybu a sílu stisku paží. Foto: Siemens
Nový řídicí systém zajistí korigování pohybu a sílu stisku paží. Foto: Siemens

Jelikož je rukavice stále ve vývojové fázi, ve výuce robotů bude nasazována i schopnost strojů učit se (machine learning), aby roboty dokázaly rozpoznávat stále složitějších příkazy vyjádřené gesty. Umožní zadávat robotům úkoly na vysoké úrovni a učit je novým dovednostem.

Čínští experti intenzivně pracují na vývoji nového řídicího systému, který bude současně usměrňovat pohyb i sílu robotické paže. Horní hranici využitelné síly robotu určuje jeho lidský spolupracovník a robot si pak sám v rámci těchto mezí spočítá optimální dráhu pohybů tak, aby jeho práce byla přesná a s ohledem na spolupráci s člověkem bezpečná.

Foto a zdroj: Siemens

Komentáře