Výzkumná společnost CIMdata již podvanácté v řadě vyhodnotila firmu Siemens jako vedoucího světového dodavatele cPDM aplikací.

Jeho software Teamcenter ve zprávě označuje za nejrozšířenější aplikaci pro digitální správu životního cyklu výrobků a současně další software Siemensu Tecnomatix jako nejrozšířenější aplikaci pro digitální podporu výroby (též „digitální továrna“).

Ačkoliv v roce 2012 růst těchto segmentů zpomalil, v následujících pěti letech odhaduje CIMdata v obou případech tempo růstu nad sedm procent.

Komentáře