O využití laserového a elektronového paprsku v průmyslové praxi se bude diskutovat na 5. mezinárodní konferenci v Plzni. Zájemci se dozví o novinkách a trendech zasahujících do oblastí vývoje laserů, o jejich uplatnění v různých strojírenských provozech, výsledcích současného výzkumu i vlastnostech materiálů po zpracováním paprskem.

Během konference proběhne společná prezentace firem Raptech, MCAE Systems, Misan a ARC Robotics, které budou živě demonstrovat nové technologie výroby – od 3D skenování a off-line programování kolaborativního robota přes aditivní výrobu až po finální obrábění při výrobě forem.

Na 5. mezinárodní konference Využit laserů v průmyslu se bude hovořit o novinkách a moderních trendech s použitím laserů a elektrnového paprsku
Na 5. mezinárodní konference Využití laserů v průmyslu se bude hovořit o novinkách a moderních trendech s použitím laserového a elektronového paprsku

Mimo uvedených společností budou akci doprovázet i další firmy pracující s lasery a elektronovým paprskem. Přednášet budou Frank Brückner (IWS Fraunhofer), Mark Daichent (Laserline), Roland Dierken (Erlas), Roman Švábek (IPG Photonics), Libor Mrňa (ÚPT Brno) a řada dalších odborníků.

Mezinárodní konference Využití laserů v průmyslu se uskuteční 13. až 15. března 2017 v Congress Centru Parkohotel v Plzni. V on-line průvodci konferencí naleznete podrobnější informace, konferenční poplatky a přihlášku. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 1. března 2017.

Komentáře