Novou produktovou řadu řezných nástrojů speciálně určenou pro obrábění kloubních náhrad uvedla začátkem roku společnost Seco. Program Jabro, jehož řezné nástroje jsou z monolitního karbidu, jsou ryze určeny pro obrábění specializovaných dílů ve zdravotnictví a mohou být použity pro kombinaci různých obráběcích strategií, jako je například vysokorychlostní frézování.  které umožňuje zkrátit cyklové časy na výrobu dílů až o 50 procent.

Pokročilé materiálové vlastnosti substrátů a optimalizované povlakování nástrojů zajišťuje vynikající kvalitu obrobeného povrchu, čímž se výrazně snižuje nebo dokonce eliminuje potřeba následných operací jemného dokončování nebo leštění. Tyto vlastnosti mají pozitivní dopad na výrobní proces a životnost nástrojů.

Nová řada monolitních karbidových fréz je speciálně vyvinuta a atestována pro obrábění zdravotních implantátů. Foto: Seco

Nová řada fréz Jabro pro obrábění dílů ve zdravotnictví využívá 9 pokročilých geometrií a zahrnuje celkem 39 nástrojů, přičemž většina z nich patří do řady Jabro Tornado pro vysokorychlostní obrábění. Každá geometrie je navržena pro konkrétní aplikace obrábění tibiálního lůžka a femorální části kolenního implantátu. Nová řada atestovaná pro výrobu zdravotních náhrad, je speciálně vyvinuta pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů, ze kterých jsou náhrady vyráběny. Jedná se o kobalt-chromovou ocel a titanovou slitinu Ti6Al4V. Z uvedených materiálů lze současně usuzovat, že se jedná díly vyráběné 3D tiskem, kde jsou dokončovací procesy před implementací do lidského těla nevyhnutelné. Oba materiály urychlují proces oseointegrace (vhojování).

Komentáře