SpaceClaim je velmi flexibilní CAD, poskytující opravdu velkou svobodu při modelování a úpravách objemových 3D modelů či sestav. Za svoji rychlost a inovaci procesu navrhování již získal nejedno ocenění.

Představte si CAD software, ve kterém osmdesát procent veškeré práce zvládnou zastat pouhé čtyři základní funkce. Právě tak dokáže pracovat SpaceClaim, software přívětivý nejen ke konstruktérům, ale vůbec ke všem, kdo potřebují při své práci zacházet se 3D grafikou.

Díky svojí flexibilitě je SpaceClaim oblíben všude tam, kde je potřeba rychle upravit data v rozličných CAD formátech.
Díky svojí flexibilitě je SpaceClaim oblíben všude tam, kde je potřeba rychle upravit data v rozličných CAD formátech.

V průzkumu provedeném mezi uživateli rovná čtvrtina uvedla, že po zavedení softwaru SpaceClaim jejich produktivita vzrostla jedenkrát až dvojnásobně. U třetiny došlo k dvou až pětinásobnému zrychlení činností a zhruba třináct procent se pochlubilo pěti až desetinásobným zvýšením pracovní efektivity.

Spokojené uživatele potkáte i v Česku, například ve společnosti Kovo Tomandl CNC. Tamní konstruktér Martin Wiesner oceňuje volnost, kterou mu SpaceClaim poskytuje: „Modelování bez historie dovoluje jednoduché posouvání a přesouvání prvků. Stačí jen několikrát klepnout myší a model je upraven. Velkou výhodou je univerzálnost při práci s různými formáty souborů.“

Změny se projeví všude

SpaceClaim lze využít v mnoha oblastech souvisejících s modelováním. Od obecné konstrukce přes editace modelů, opravy poškozených 3D modelů a převod mezi CAD formáty, přípravu modelů pro výrobu, tvorbu svěráků, upínačů a nástrojů, přípravu modelů pro strukturální analýzu, analýzu proudění a jiné výpočty, konstrukci a úpravy postupových nástrojů a forem, konstrukci plechových dílů, sestav a tvorbu rozvinů, modelování konceptů a produktový design po zpracování dat ze 3D skenerů a reverzní inženýrství.

Porovnání odchylek mezi zdrojovým CAD modelem a STL modelem získaným prostřednictvím 3D skenování.
Porovnání odchylek mezi zdrojovým CAD modelem a STL modelem získaným prostřednictvím 3D skenování.

Změny, které v tomto softwaru provádíte, se v reálném čase projevují jak na 3D modelu a výkresu, tak například i na rozvinu u plechových dílů. Tento synchronní přístup tedy uživateli umožňuje pracovat v takovém rozhraní, které je mu pro danou úlohu nejbližší, a všechny změny zůstanou zaznamenány napříč datovým modelem v jeho celku se zachováním všech souvislostí.

Pokud někdy v CAD softwaru musíte váhat, jakou cestou se vydat při práci na modelu či sestavě, aby vůbec bylo možné projekt svázaný konstrukčním stromem dokončit, v systému SpaceClaim jste takových voleb ušetřeni. Můžete pracovat způsobem odpovídajícím vašemu myšlení, volně kombinovat postupy nebo funkce a provádět libovolné změny, když vás zrovna napadnou.

Cizí data nejsou problém

Citovaný konstruktér Martin Wiesner, jehož činnosti přesahují také do technologie, si oblíbil rychlý způsob navrhování přípravků na upínání, speciálně tvarovaných čelistí, upínek a dosedacích ploch, jaký mu umožňuje právě SpaceClaim: „U hodně složitých součástí, které mají různé křivky či tvarové plochy, využíváme model od zákazníka. První upnutí je jednoduché, většinou jde o kvadráty, ale při ustavovaní a upínání na další operace jsou vyžadovány různé přípravky a na tuto přípravu některé CADy nestačí. Ve SpaceClaimu je to otázka několika minut – zvolit rovinu, zapustit model, poposadit, přesadit, vložit upínku, z databáze načíst normované součásti, šrouby, čepy, kolíky a upnutí je hotové. Je to vše velmi intuitivní, takže nemusíte pátrat v žádných manuálech a brožurách.“

SpaceClaim je možno rozšířit o modul pro fotorealistické vizualizace počítané v reálném čase.
SpaceClaim je možno rozšířit o modul pro fotorealistické vizualizace počítané v reálném čase.

Jednou ze silných stránek softwaru SpaceClaim je široká podpora nejrůznějších souborových CAD formátů a především možnost na nich volně pracovat. Načítat můžete díly a sestavy ze systémů SolidWorks, Autodesk Inventor, NX, Pro/Engineer, Creo Parametric, Catia V5 (včetně ukládání do tohoto formátu), Rhinoceros a dále soubory ve formátech Parasolid, ACIS, STEP, ECAD, CGR, DWG, DXF, STL, OBJ, XAML, VRML nebo 3D PDF. Na druhou stranu, pokud uživatel softwaru SpaceClaim posílá data jinam, může protistrana využít prohlížeč SpaceClaim Viewer, umožňující zobrazení modelů včetně jejich měření a poznámek.

SpaceClaim poskytuje nástroje pro tvorbu, editaci a přípravu modelů pro analýzy – například pevnostní – a ověření 3D modelů sestav s vysokým počtem dílů z různých typů materiálu. Celý proces návrhu, konstrukce, analýz, finálních úprav a produkce výsledného 3D modelu pro prototypování nebo výrobu tak může probíhat na jediné pracovní stanici.

Poradí si s chybami

Tento software oceníte také pro jeho vynikající schopnosti při analýzách a opravách nekorektně uložených či špatně vytvořených plošných i objemových modelů. Celkově vzato, SpaceClaim dokáže významným způsobem přispět k rychlejší přípravě dat pro výrobu, ať už jde o jejich přímé vytváření, nebo úpravy „mrtvé“, či chybné geometrie z jiných systémů.

Jak dodává Martin Wiesner: „SpaceClaim v naší firmě zkrátil přípravu výroby, přípravků a celkově proces od objednávky ke konečnému výrobku nejméně o padesát procent, a to používáme pouze zlomek toho, co tento program skutečně dokáže. Ve spojení s CAM systémem Edgecam je to pro nás nejrychlejší cesta od myšlenky po hotový výrobek.“

Detailní průzkum modelu ve WorkXPlore 3D

workxplore

WorkXPlore 3D je výkonným nástrojem pro prohlížení, analýzu a měření 3D modelů pro účely tvorby designu, vývoje, výroby, ale také při komunikaci s dodavateli a zákazníky, na oddělení nákupu nebo při práci s produktovou dokumentací. Jeho ovládání je přívětivé i k uživatelům, kteří nemají zkušenosti s CAD softwarem.

Pracovat lze s daty ze standardních CAD a CAM systémů, přičemž velmi dobře si WorkXPlore 3D poradí s načítáním velmi objemných souborů, které je obvykle rychlejší než v originální aplikaci, v níž byl soubor vytvořen.

S WorkXPlore 3D můžete provádět měření a prohlížet poznámky a detaily přímo z načtených 3D modelů a sestav, bez potřeby 2D výkresů. Speciální analytické nástroje pomohou s vyhodnocením modelů, například při detekci negativních úhlů, rovinných oblastí, měření síly stěny, objemu, ploch nebo hmotnosti. K dispozici je také tvorba dynamických řezů součástí či sestavou.

Složitější modely lze v případě potřeby zjednodušit nebo optimalizovat. Praktická je možnost porovnávání 3D modelů a také tvorba animací nebo rozpadů sestav na jednotlivé díly. V neposlední řadě pak tato aplikace dokáže posloužit jako převaděč mezi několika různými CAD formáty.

Prezentace společnosti Nexnet. Napsala Petra Slatinová.

www.spaceclaimcz.cz

 

Komentáře