ZW3D je strojírenský 3D CAD s originálním hybridním grafickým jádrem, vybavený plně integrovaným obráběcím modulem. Ve verzi ZW3D 2014, která přichází na trh v polovině června, posílí zejména funkce pro navrhování forem.

ZW3D najde uplatnění zejména v menších a středních podnicích, všude tam, kde je potřeba flexibilně reagovat na tvorbu či úpravy geometrie v různých CAD formátech. V oblibě ho mají zejména nástrojárny, formaři, výrobci prototypů a obecně firmy používající obráběcí stroje. Vděčí za to flexibilním funkcím pro úpravy geometrie, kterou dokáže načítat z různých formátů díky doprovodnému překladači, jenž je v ZW3D 2014 již přímou součástí tohoto softwaru.

ZW3D je oblíbený mezi výrobci plastových dílů a taky v nástrojárnách.
ZW3D je oblíbený mezi výrobci plastových dílů a taky v nástrojárnách.

Snadno pracuje také s daty získanými 3D skenováním, pročež je často využíván k úlohám reverzního inženýrství. Případné opravy dat lze jednoduše zvládnout díky vlastní technologii hybridního modelování, umožňující pracovat současně s plošnými i objemovými prvky a kombinovat při jejich úpravách vhodné nástroje.

Aktuální verze ZW3D 2014 byla zdokonalena zejména pro oblast navrhování forem, kde její vylepšené funkce pomohou například již ve fázi vytváření rozpočtu pro výrobu formy, kdy je potřeba v jednom modelu zkombinovat data z různých zdrojů a formátů. K dispozici jsou výkonné funkce specificky vyvinuté pro navrhování prvků forem, možnosti vytváření konfigurací nebo automatizovaná tvorba kusovníku.

Procesy návrhů forem sestávají z oprav modelů, dělení jádra a dutiny formy, návrhu základny formy, elektrod atd. Postup konstruování formy lze zrychlit využitím modelů standardizovaných dílů z databáze MoldBase.

Vedle důrazu na funkce pro vývoj forem ZW3D 2014 přináší několik praktických vylepšení. V modulu CAD to je například možnost konfigurací dílu ve 2D výkrese nebo v sestavě, v CAM modulu zase nový editor dráhy nástroje nebo operace dokončování rohů.

Software ZW3D lze volně stáhnout z webu v časově omezené verzi, kterou tak může vyzkoušet každý, koho tato cenově dostupná aplikace zaujala. Ceny komerčních verzí se pohybují od necelých třiceti do sto desíti tisíc korun za licenci (nejvyšší varianta obsahuje funkce pětiosého obrábění).

Připravil Jan Homola s využitím materiálů od společností ZwSoft a CADservis.

www.zwsoft.cz

Komentáře