Stabilní rostoucí počty čtenářů a důraz na „nová média“, jsou hlavními znaky strategie Vydavatelství Nová média, do jehož portfolia spadá časopis Konstruktér společně s weby Caxmix.cz, Prumysl.cz, 3D-tisk.cz a Matematika.cz.

Naší snahou je poskytovat odborníkům působícím ve strojírenství a dalších průmyslových oborech solidní přehled nejdůležitějších zpráv a novinek, jež mají vliv na jejich pracovní činnost či podnikání.

Za krátkou dobu samostatného působení na českém trhu, na jejímž počátku bylo založení časopisu Caxmix v létě roku 2010, se nám podařilo získat přízeň desetitisíců čtenářů a díky tomu se etablovat jako jeden z rozhodujících hráčů v oblasti technických médií v ČR.

Byť jsme nejmladším mediálním domem mezi všemi, náš vliv je patrný i v řadách zavedených titulů a vydavatelů, z nichž někteří se zjevně inspirují ve způsobech našeho fungování i obsahem, který produkujeme.

V takové situaci je možná bláhové dopředu odhalovat strategii našeho vydavatelství, nicméně tempo našeho růstu společně s naprostou transparentností, kterou dokládáme úspěch vydávaných titulů, jsou jistou zárukou toho, že navzdory odkrytým kartám máme šanci etablovat naše technická média jako ta nejčtenější v Česku.

Vývoj měsíční návštěvnosti našich on-line médií od založení webu Caxmix.cz v roce 2010 do ledna letošního roku. I kdybychom v návaznosti na zveřejnění těchto informací zjistili, že jsme dosud nevyrostli na naprostou špičku mezi technickými médii v ČR (která čísla neprezentují), zveřejnění dat o návštěvnosti konkurenčních webů v důsledku tohoto kroku bude dostatečným zadostiučiněním.
Vývoj měsíční návštěvnosti našich on-line médií od založení webu Caxmix.cz v roce 2010 do ledna letošního roku. 

Obsah časopisů zdarma, weby za poplatek

Z toho, co chystáme pro letošní rok, můžeme již nyní zmínit následující:

Nadále budeme vydávat tištěný časopis Konstruktér, který vychází v nákladu 3500 kusů na vydání a jehož abonentská databáze čítá cca tři tisíce adres. Dosah tohoto odborného titulu však letos výrazně vzroste, neboť veškerý obsah časopisu Konstruktér bude nyní publikován také on-line, a to bezplatně na webu www.konstrukter.cz. Jeho spuštění plánujeme na březen letošního roku. Neobáváme se přitom odlivu zájmu o tištěný magazín, neboť čtení klasického časopisu je pro velké množství čtenářů dosud pohodlným a vyhledávaným způsobem získávání informací, jež jsou v takovém případě prakticky pohromadě. Na druhou stranu je zde spousta lidí, kterým již tištěná média nevyhovují a k publikovaným článkům si snáze najdou cestu přes web.

Informační portál Prumysl.cz získá v nejbližších dnech doping v podobě posílení redakce a zavedení ekonomického zpravodajství od ČTK. Očekáváme, že v důsledku těchto kroků posuneme jeho návštěvnost i celkový potenciál na zcela novou úroveň.

Je nám ctí, že do našeho portfolia spadá portál Matematika.cz – vůbec nejnavštěvovanější vzdělávací web o matematice v češtině, na který zavítá až 480 tisíc návštěvníků měsíčně. Tento projekt podporujeme ve snaze pomáhat českým studentům zvládnout studium matematiky a tím jim pokud možno usnadnit cestu ke studiu technických oborů. Dokladem těchto našich snah bude spuštění kompletně zmodernizované verze webu www.matematika.cz, připravované na druhou polovinu února.

Nepřetržitě rostoucí návštěvnost našich webů nás utvrzuje v přesvědčení, že současní aktivní čtenáři oceňují unikátní a užitečný obsah, který jinde nenajdou. Abychom mohli naši snahu v tomto směru ještě více rozvinout a nadále nabízet to, co nikdo jiný, připravujeme pro letošní rok zpoplatnění některých článků na našich webech. Klíčové pro nás bude udržení jejich návštěvnosti, zpoplatněn proto bude nový obsah, připravovaný nad rámec objemu článků, které publikujeme doposud a jež budou nadále přístupné všem a zdarma.

V případě, že byste měli jakékoliv dotazy, či připomínky k tomuto článku, můžete nás kontaktovat prostřednictvím veřejných komentářů pod článkem, případně na e-mailu vydavatelstvi@novamedia.cz.

Komentáře