Firma Delcam uvolnila novou verzi aplikace PowerMill, která ve verzi 2015 přináší hned několik vylepšení.

Jsou tomu dva roky, co firma Delcam uvedla na trh efektivní hrubovací strategii Vortex. Principem je kontinuální dráha nástroje s konstantním úhlem záběru, který mimo jiné prodlužuje životnost nástrojů. Nová verze 2015 přináší optimalizaci strategie Vortex zvýšením posuvu nástroje mimo záběr, tedy při přejezdech nad obrobenou plochou. Najíždět nástrojem do materiálu bude možné zvenku místo doposud používaného způsobu zanořování po šroubovici. První experimenty provedené na zkušebním dílu ověřili úsporu strojního času o patnáct procent, přičemž na obrobeném povrchu dochází ke změnám stopy na povrchu, kterou zanechal nástroj.

Inovací prošla kontrola kolizí při pětiosém obrábění. Programátoři mohou kontrolovat pohyb nástroje volným tažením myši a sledovat, zda nenarazí nástroj nebo držák do obráběného materiálu. Užitečnou funkcí je nastavení vůle mezi nástrojem a obrobkem, kdy systém signalizuje kontakt ještě před tím, než ke kolizi dojde. Tuto vůli si uživatel může nastavit libovolně.

1-konstrukter-Caxmix-Delcam-FeatureCAM-PowerMill-2015-Vortex
Kontrola kolize nástrojů v režimu pětiosého obrábění. Vizualizace: Delcam Česká republika

Další podrobnosti, včetně videoukázek v původním znění, naleznete na stránkách Learnin Zone firmy Delcam.

Komentáře