Pilsen Cube II, tak se jmenuje unikátní projekt studentského satelitu, který vloni spustila plzeňská radnice ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU). Úkolem středoškoláků bylo navrhnout a sestrojit experimenty, jež by mohly být implementovány na palubu družice. O možnost poslat svůj nápad do vesmíru se utkalo několik desítek technicky nadaných mladých lidí, odborná porota vybrala pět vítězných návrhů, mezi nimiž. nechybí dva plzeňští zástupci. Pilsen Cube II je součástí konceptu Smart City Plzeň, v rámci něhož vznikají kromě jiného inovativní projekty na podporu technického vzdělávání.

Několik měsíců práce za sebou mají středoškolští studenti, kteří se přihlásili do projektu Pilsen Cube II. Projít museli přes tři postupová kola. Nejprve měli za úkol navrhnout vlastní experiment, takzvaný payload družice, poté sestavit jeho prototyp. Do posledního kola se probojovalo pět týmů, jejichž členové se nyní budou podílet na dokončení letového kusu a zabudování svého experimentu do družice. „Všechny týmy navrhly smysluplné a realizovatelné experimenty. Na nich se středoškolští studenti naučí základní principy kosmických technologií, naučí se pořizovat, zpracovávat a vyhodnocovat experimentální data ze satelitu a v budoucnu na základě získaných zkušeností navrhovat třeba daleko složitější experimenty. Na soutěžících nás příjemně překvapilo nejen nadšení, s jakým se zhostili tak náročné problematiky, ale i schopnost zorientovat se v anglicky psané odborné dokumentaci k použitým komponentům a systémům a dovednost prezentovat výsledky,“ zhodnotil průběh soutěže odborný vedoucí projektu za ZČU Jiří Masopust.

Experimenty vítězných týmů směřují do několika oblastí. Cílem těchto pokusů je zjistit orientaci, rotaci satelitu ve vesmíru a na Zemi zobrazit tato data ve 3D modelu, získat data o vysokoenergetických částicích z vesmíru, tedy záření beta a gama. Další pokus se týká dálkového snímání teplot a jejich vyhodnocení. Pikosatelit ponese také desku pro testování mikročipů ve vesmíru či miniaturní kameru pro pořízení snímků Země z oběžné dráhy. „Projekt Pilsen Cube, který nemá v České republice ani daleko za hranicemi obdoby, jednoznačně splnil svůj účel. Tím bylo přilákat více studentů k technice, konkrétně k vesmírným technologiím. Obdivuji výkony středoškoláků, kteří jsou ve svém věku schopni vymyslet úžasné věci. Cílem města je tyto nadané jedince podporovat a vytvářet příležitosti, aby mohli svůj talent rozvíjet. I proto jsme projekt zafinancovali částkou 1,5 milionu korun, přičemž tyto prostředky pomohou pokrýt náklady na jeho realizaci a vypuštění družice,“ řekl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Jedním z cílů unikátního projektu otestování miniaturní kamery ve vesmírných podmínkách a pořídit snímky Země z oběžné dráhy

Postup mezi nejlepší si užívá i tým Plzeňanů nazvaný PilsCam. Podle Patrika Vácala, jednoho z členů, je Pilsen Cube obrovská příležitost. „Je úžasné být součástí takto jedinečného projektu. Naskytla se nám možnost poslat naše vlastní výtvory do vesmíru. Čeká nás ještě hodně práce, ale věříme, že náš experiment uspěje,“ uvedl.

Nyní čeká na studenty a odborníky ze ZČU náročná etapa začlenění vybraných experimentů do palubních systémů pikosatelitu, úprava softwaru a testování na palubě satelitu. „Družice bude připravena k vypuštění koncem roku 2018, konkrétní datum startu do vesmíru záleží na možnostech vynesení některou z kosmických agentur. Satelit poputuje do výšky 400 až 600 kilometrů a předpokládáme, že z něj studenti budou čerpat data přibližně jeden až dva roky,“ doplnil ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

Data budou přijímána do řídicí stanice pozemního segmentu Pilsen Cube v Plzni
a jednotlivým týmům budou online přístupná. Mnohá data přitom půjde vyhodnocovat z několika experimentů zároveň a podle odborníků bude zajímavé sledovat jejich soulad. Kromě další spolupráce vybraných studentů, kteří se budou pravidelně scházet kvůli interpretaci stažených dat, se otevírá také prostor pro nové účastníky projektu, které bude zajímat zpracování, fúze či výklad získaných dat.

 

Vybrani finalisté a finálové experimenty

Tým #1: Sput_N1K

Členové: Petr Hrebenár, Adam Blahník, Matěj Plšek, Augustin Nový, Matěj Kellner, Pavel Kodim, Patrik März a náš experiment krychlička Karel

Popis experimentu: Cílem experimentu je zjistit orientaci, rotaci satelitu ve vesmíru a na Zemi vymodelovat tato data ve 3D modelu.

 

Tým #2: Satira-Radiation

Členové: Miroslav Lžičař, Filip Novotný

Popis experimentu: Cílem experimentu je získat z oběžné dráhy země data o vysokoenergetických částicích z vesmíru, tzn. záření beta a gama.

 

Tým #3: Pilscam

Členové: Jan Kučera, Patrik Vácal, David Krásný, David Rajchman

Popis experimentu: Cílem experimentu je otestovat miniaturní kameru ve vesmírných podmínkách a pořídit snímky Země z oběžné dráhy.

 

Tým #4: Teploměrka

Členové: Libor Votýpka, Adam Mikeš, Jan Horejš, Šimon Baťko a Karel Benda.

Popis experimentu: Experiment se týká dálkového snímání teplot a jejich vyhodnocení.

 

Tým #5: iSOUEsense

Členové týmu: David Žahour, Jakub Bláha, Roman Skala

Popis experimentu: Cílem experimentu je vyzkoušet desku pro testování mikročipů ve vesmíru.

 

Zdroj: Magistrát města Plzně

Komentáře