Nejprodávanější CAM systém na světě se dočkal nové verze. Mastercam X5 opět rozšiřuje nabídku obráběcích strategií se zaměřením na dynamické frézování, soustružení a drátořez.

Do nabídky frézovacích operací přibyly položky „Dynamic Area Mill“ a „Dynamic Core Mill“.

Jelikož si při zadávání operací dynamického frézování někteří uživatelé Mastercamu X4 stěžovali na nutnost zvláštního nastavení dráhy nástroje, byla tato v nové verzi rozdělena na dvě samostatné volby. Dráhu „Dynamic Area Mill“ využijete při frézování kapes v ploše, varianta „Dynamic Core Mill“ potom slouží k frézování ve směru od hrany obrobku.

Volbu „Dynamic Core Mill“ uplatníte u strategií, které zahajují obrábění na hraně obrobku.

Díky strategii „Dynamic Rest Mill“ lze využít dynamické frézování při odstraňování
zbytkového materiálu po předchozích operacích.

Možnosti dynamického frézování rozšiřují nové dráhy „Dynamic Rest Mill“ a „Dynamic Contour“. První jmenovaná umožňuje využít princip dynamického frézování při odstraňování zbytkového materiálu zanechaného po předchozích obráběcích operacích. Druhá potom zabraňuje přetížení nástroje při obrábění obvodových stěn výrobku.

Kombinace obrábění oblastí s rozdílnými sklony v jedné dráze nástroje  je možná
díky hybridním hrubovacím a dokončovacím operacím.

Nabídka hrubovacích a dokončovacích operací byla doplněna o možnost hybridního obrábění, které v jedné plynulé dráze nástroje pokrývá oblasti s příkrými i mírnými sklony. Uživatel může definovat úhel vymezující v modelu regiony s příkrým nebo mírným sklonem a pro tyto dvě varianty zvlášť nastavit hodnoty poklesu nástroje.

Frézovací strategie „OptiRough“.

Nová frézovací strategie „OptiRough“ slouží k rychlému obrábění podle 3D ploch, těles nebo STL dat. Ke zrychlení operací dochází díky agresivnímu odběru materiálu při velkém záběru nástroje ve vybraných oblastech směrem dolů v kombinaci s jemnějším odběrem materiálu směrem vzhůru.

Simulace obrábění na virtuálním stroji v Mastercamu X5 s červeně zvýrazněnou kolizí.

Zdokonalená simulace stroje umožňuje vizualizovat obráběcí operaci ve virtuálním prostředí s využitím věrné digitální repliky obráběcího stroje, který používáte. Na základě takové analýzy můžete pečlivě vyhodnotit vhodnost zvolených strategií, optimalizovat je a především předejít kolizním situacím, jejichž odhalení až ve výrobě by si vyžádalo zbytečné náklady.

Integrace soustružnických strategií podle firmy Iscar Metals.

V oblasti soustružení byl Mastercam X5 doplněn o přesné obráběcí strategie vyvinuté společností Iscar Metals. Jejich zvládnutí bylo doposud možné pouze ručním programováním.

Zjednodušené nastavení pro obrábění drátořezem.

Programování obrábění drátořezem bylo zjednodušeno vytvořením datové knihovny, která popis obráběcího postupu shrnuje do jediného technologického souboru namísto velkého množství souborů, jichž bylo v Mastercamu zapotřebí doposud.

Plochám a prvkům modelu je možné přiřazovat libovolnou barevnost.

Nástroje pro analýzy povrchů a těles v Mastercamu X5 umožňují získat přesné informace o zakřivení. Plochám i prvkům lze přiřadit různou barevnost, na základě které se snáze zorientujete při volbě obráběcích operací.

(Zdroj: Mastercam)

Komentáře