Na Zákaznických dnech společnosti Tajmac-ZPS byla prezentována ojedinělá technologie – třecí svařování s rotujícím nástrojem. Technologie patentovaná v roce 1991 poskytuje hned několik výhod.

Technologie třecího svařování rotujícím nástroje (Friction Stir Welding – FSW) byla vynalezena a patentována v roce 1991 institutem TWI z Cambridge. Při svařování je využíván rotační nástroj s cylindrickým ramenem a profilovaným kolíkem (sondou), který se otáčí a pomalu zanořuje do místa spoje. Vzhledem k relativně velkým silám je zapotřebí pevné upnutí spojovaných dílů.

Při svařování je používán rotační nástroj. Foto: Marek Pagáč
Při svařování je používán rotační nástroj. Foto: Marek Pagáč

Teplo vzniklé třením mezi svařovacím nástrojem a svařencem způsobuje, že materiál svařence může změknout, aniž by dosáhl bodu tavení. Změklý materiál je přenesen na vlečný okraj nástroje a mechanicky překován těsným kontaktem s ramenem nástroje a profilem sondy. Výsledkem třecího svařování s promíšením je nerozebíratelný spoj.

Na Zákaznických dnech společnosti Tajmac-ZPS byla k vidění ojedinělá technologie FSW na obráběcím stroji V-WMC 2080 STIRtec. Foto: Marek Pagáč
Na Zákaznických dnech společnosti Tajmac-ZPS byla k vidění ojedinělá technologie FSW na obráběcím stroji V-WMC 2080 STIRtec. Foto: Marek Pagáč

Během svařování dochází v okolí nástroje k velmi složitému toku materiálu. Při pohybu nástroje nejprve těsně před jeho náběžnou stranou dochází k předehřevu materiálu. Ten postupně prochází fází počáteční deformace – a následně extruzí. Nejsložitější a nejdůležitější fáze poté probíhá těsně za sondou nástroje v tzv. oblasti spojování, po které již následuje chladnutí.

Po svařování rotujícím nástrojem se svařovaný spoj začistí frézováním. Foto: Marek Pagáč
Po svařování rotujícím nástrojem se svařovaný spoj začistí frézováním. Foto: Marek Pagáč

Parametry procesu, jako jsou rychlost otáčení nástroje, rychlost posuvu, velikost přítlaku a velikost úhlu náklonu nástroje, závisejí na konkrétním druhu svařovaného materiálu, typu nástroje, typu a uspořádání spoje.

Komentáře