Papírenský průmysl má z hlediska aplikace ložisek náročné provozní podmínky. Hrozí velké nebezpečí pronikání vody do jejich ústrojí a k předčasné ukončení životnosti. Do těchto provozů vyvinula společnost NSK speciální ložiska s mazací technologií Molded Oil, která zabraňuje pronikání vody i prachu. Konstrukční řešení má prodloužit životnost ložisek a snížit počet odstávek strojů.

Prostředí, kde se vyskytuje prach a voda, je nevhodné pro správnou funkci ložisek. V takových podmínkách může docházek k předčasnému poškození funkčních částí, které se nejčastěji projevuje odloupáváním povrchu oběžné dráhy. Typickým příkladem pro tento nepříznivý jev jsou lisovací části papírenských strojů. Společnost NSK nabízí konstrukční řešení ložisek se třemi kroužky, která jsou dostupná v kombinaci válečkového a soudečkového ložiska (řada 2SL) nebo soudečkových ložisek (řada 2PSL). Alternativním řešením jsou soudečková ložiska se zvýšeným výkonem HPS a s masivní mosaznou klecí.

Ložiska NSK s mazací technologií Molded Oil jsou zvlášť vhodná do prostředí, kde jsou vystavena kontaminaci prachem nebo vodou. Foto: NSK
Ložiska NSK s mazací technologií Molded Oil jsou zvlášť vhodná do prostředí, kde jsou vystavena kontaminaci prachem nebo vodou. Foto: NSK

V sušicí sekci papírenského stroje se vyskytují vysoká zatížení a rychlosti i teploty okolo 150 °C. V důsledku toho jsou vnitřní kroužky ložisek náchylné k praskání. Do těchto provozních podmínek jsou speciálně určeny soudečková ložiska řady TL. Kromě tepelné povrchové úpravy, jež zaručuje velkou stabilitu rozměrů, jsou vnitřní a vnější kroužky ložisek vyrobeny ze speciální slitiny, jejíž složení garantuje velkou odolnost proti opotřebení a praskání.

Dostupná jsou i válečková ložiska s naklápěcím vnějším kroužkem (řada RUB), která odstraňují problémy s nepravidelným opotřebením a pomáhají vyrovnat nesouososti uložení válců. Stejně jako v sítové a lisové sekci, jsou i v sušicí sekci používána soudečková ložiska HPS, která mohou být vybavena buď masivní mosaznou klecí, nebo lisovanou ocelovou klecí podle vybraného rozsahu rozměrů.

Soudečková ložiska HPS jsou dostupná s masivní mosaznou nebo lisovanou ocelovou klecí. Foto: NSK
Soudečková ložiska HPS jsou dostupná s masivní mosaznou, nebo lisovanou ocelovou klecí. Foto: NSK

V kalandrové sekci na konci papírenského stroje jsou válce stroje vystaveny velkému zatížení a otáčejí se velkou rychlostí, což může vést k únavovému opotřebení použitých soudečkových ložisek a dilataci vnitřního kroužku. Poškození může způsobit i vysoká teplota. Pro tyto konstrukční části papírenských strojů byla vyvinuta řada soudečkových ložisek NSK TL-RUB, která umožňují, aby kalandry mohly bez omezení tepelně dilatovat. Zajišťují tím větší přesnost otáčení a odolnost proti teplotám okolo 200 °C v nepřetržitém provozu. Aplikovat do těchto provozních podmínek lze i soudečková ložiska TL a HPS a ložiska s trojitým kroužkem.

Komentáře