Kuličková ložiska s prodlouženou životností řady Bneqartet představila japonská firma NSK poprvé před dvěma lety. Rozměrovou řadu ložisek rozšířila z důvodu zvýšené poptávky o rozměry s vnějším průměrem až 120 mm. Ve srovnání s běžnými ložisky nabízí tato řada dvojnásobnou životnost díky konstrukci ze speciální homogenní oceli.

Robustní ložiska byla navržena s ohledem na bubny předem plněných praček, které umožňují vyprat větší množství prádla. Konstrukce tak musí odolávat značnému zatížení i při nevyváženém naplnění bubnu. Proto technologický proces výroby ložiska zahrnoval i vývoj speciální oceli s optimalizovaným chemickým složením, aby byl materiál odolný na vznik a šíření trhlin a vrypů na oběžných drahách ložisek. Zvláštní pozornost byla věnována únavovému poškození, které souvisí s povrchovými vadami mikrostruktury, které vede k vločkovitému odlupování povrchu.

Ložiska NSK řady Bneqartet se používají pro bubny předem plněných praček. Speciální ocel zaručuje dvojnásobnou životnost než běžná kuličková ložiska. Foto: NSK
Ložiska NSK řady Bneqartet se používají pro bubny předem plněných praček. Speciální ocel zaručuje dvojnásobnou životnost než běžná kuličková ložiska. Foto: NSK

Ložiska se nepoužívají jen do praček. Vhodná jsou pro všechny průmyslové stroje a zařízení, kde jsou vystavena vysokému zatížení a prašnému a vlhkému prostředí.

Komentáře