Již 16. prosince bude v barokní aule Vysokého učení technického v Brně zahájeno setkání uživatelů digitálních technologií na X. výroční konferenci s názvem Autodesk Academia Fórum 2010.

Do popředí se v celém světě dostává spolupráce komerčních firem se vzdělávacími a vědeckovýzkumnými institucemi. Proto fórum nabízí všem možnost aktivně se zúčastnit diskusního panelu k výuce digitálního prototypování, uplatnění absolventů škol a požadavkům komerční praxe na absolventy SŠ a VŠ.

Významně roste požadavek na inovaci procesů vzdělávání technické inteligence. Česká republika je velmi úspěšná v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a kromě evropských center excelence je v běhu již řada vědeckých projektů soustředěných do regionálních VaV center. To vyžaduje novou generaci inovativních a kreativních designéru, konstruktérů, výpočtářů, technologů atd., zkrátka novou generaci inteligence nejen s technickými, ale i s behaviorálními a kompetenčními dovednostmi. K tomuto tématu vystoupí vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů EU Dr. Ing. Jaroslav Kuba, PhD., MBA, MŠMT s přednáškou na téma „Význam vzdělávání technické inteligence, technického vzdělávání pro konkurenceschopnost, význam výzkumu a vývoje a příležitost k inovaci školních vzdělávacích programů a studijních programů prostřednictvím projektů ESF“.

Registrační formulář naleznete zde.

(Zdroj: Computer Agency)

Komentáře