Přesné navádění průmyslových robotů pomocí směrových tlačítek na ovládacím panelu obvykle vyžaduje odborné znalosti, prostorové povědomí a určité zkušenosti ze strany obsluhy. Operátor musí znát orientaci robota v pracovním prostoru, ale také funkce dvanácti pohybových kláves na ovladači. VIP Navigator pro roboty však nevyžaduje takové předchozí znalosti. Další výhodou je, že systém může být dodatečně jednoduše instalován pro všechny existující robotické systémy Kuka.

S navigátorem může obsluha ručně ovládat jakýkoliv robota Kuka ve spojení s řídicím systémem KR C4. Současně lze snadno vytvářet programy robota. Požadované pohyby robota se uloží do navigátora stisknutím tlačítka. Software pro tento záznam eviduje jednotlivé body nebo celé trajektorie. Toto jednoduché ovládání bez znalosti souřadnic robota nebylo dříve k dispozici. Pokud společnosti neměly potřebné specialisty, byla jejich schopnost rozvíjet automatizační řešení omezená zkušenostmi jejího personálu.

S navigátorem od společnosti VIP může uživatel ručně ovládat jakýkoliv robot KUKA ve spojení s řídicím systémem KR C4. Foto: Kuka
S navigátorem od společnosti VIP může uživatel ručně ovládat jakýkoliv robot KUKA ve spojení s řídicím systémem KR C4. Foto: Kuka

VIP Navigator zvyšuje produktivitu tím, že šetří čas a pomáhá vyhnout se chybám díky manuálnímu navádění. Činnost robotů tak může být rozšířena, například jako manipulačního nástroje pro zvedání těžkých břemen. Tlačítky VIP Navigatoru je možné přivést k požadované pozici, kde se má provést další pracovní operace. Řešení je flexibilní a rozhraní lze namontovat v libovolné poloze na robotickém nástroji. Výpočet souřadnic umístění rozhraní se provádí pomocí tzv. masteringu. Komunikace s řídicí jednotkou robotu je prováděna bezdrátově, přídavné kabely tak nekomplikují pohyb robota. Přepínač řízení robota v režimu T1 pak zajišťuje bezpečnost obsluhy i robota.

Zdroj: Kuka

Komentáře