Hlavní aktualizace ModuleWorksu 2014 přináší nové funkce pro tříosé a pětiosé obrábění. Vylepšena byla také simulace, poskytuje vyšší rozlišení povrchové úpravy řezaných částí.

Novinkou v pětiosém obrábění je nástroj Vodící křivka, díky němuž může být nástroj veden buď horní nebo dolní křivkou. Tato funkce je užitečná pro frézování, řezání laserem i vodním paprskem nebo vystřihování. Volba vodící křivky závisí na tvaru a velikosti stěny, její výšce i sklonu.

Novinkou v pětiosém obrábění je nástroj Vodící křivka, díky níž může být nástroj veden buď horní nebo dolní křivkou. Foto: ModuleWorks
Novinkou v pětiosém obrábění je nástroj Vodící křivka, díky níž může být nástroj veden buď horní nebo dolní křivkou. Foto: ModuleWorks

V tříosém obrábění byly vylepšeny funkce pro obrábění STL modelů a obrábění ve 2,5D. Zde se optimalizace zaměřila na tvorbu efektivnější dráhy nástroje, flexibilitu a výkon. Cyklus Z level umožňuje programovat strategii tak, že při přejezdech nástroje lze plánovat zvýšení posuvové rychlosti. Vyšší rychlost posuvu zkracuje celkovou dobu cyklu.

Cykly tříosého obrábění byly vylepšeny s cílem snížit pracovní dobu cyklu. Foto: ModuleWorks
Cykly tříosého obrábění byly vylepšeny s cílem zkrátit pracovní dobu cyklu. Foto: ModuleWorks

Simulace pokročila k vyššímu rozlišení povrchové úpravy řezaných částí. Proces na pozadí automaticky zpřesní polotovar modelu, včetně kvalitního povrchu, bez zásahu uživatele.

Novou funkcí v simulaci řezání drátem je kontrola oddělení součásti. Tato nová funkce umožní pohled na simulaci z více směrů a upozorní uživatele v případě, že nelze části oddělit nebo dojde-li k deformaci.

V simulaci při řezání drátem je možné kontrolovat oddělení součástí. Foto: ModuleWorks
V simulaci při řezání drátem je možné kontrolovat oddělení součástí. Foto: ModuleWorks

Hlavní aktualizace ModuleWorks 2014.12 je ke stažení pro všechny stávající zákazníky na stránce ModuleWorks.

Komentáře