Pro aplikace vyžadující vysokou přesnost vyvinula společnost Kuka robota KR300 R2500 ultra SE. Uplatnění nalezne především v automobilovém průmyslu.

Příkladem operace s vysokou přesností je frézování otvorů pro snímač airbagu v plastovém nárazníku automobilu, který je vyroben vstřikováním. Pro podobné aplikace nabízí společnost Kuka robot KR 300 R2500 ultra SE. Vychází z osvědčené řady Kuka KR Qunatec, která dosahuje velmi vysoké přesnosti pomocí dodatečného systému snímání polohy druhým enkodérem s čidly polohy na vnější straně prvních tří os robotu.

Mimořádnou přesnost dráhy robotu zajišťuje druhý enkodér. Foto: Kuka
Mimořádnou přesnost dráhy robotu zajišťuje druhý enkodér. Foto: Kuka

Měřicí systém je schopen kompenzovat i minimální nepřesnosti trajektorie robotu, které vyplývají z určitých vůlí v ose převodovky. Tři magnetické bezkontaktní senzory namontované na vnější straně prvních tří os robotu průběžně sledují polohu os. Pokud zjistí i jen minimální odchylku polohy osy od polohy určené řídicí jednotkou robotu, druhý enkodér signalizuje chybu polohy přímo do řídicí jednotky pomocí protokolu EtherCAT. Regulační prvek pak spustí odpovídající korekci. Tímto způsobem je nepřesnost trajektorií robotu KR300 R2500 Ultra SE snížena na méně než 0,3 mm – v porovnání s 0,7 mm u standardní verze.

Komentáře