Deset studentských týmů se zúčastnilo národního klání Formula ve školách. Oslovili jsme Milana Samce, vedoucího týmu Miracle Engineers z VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel, abychom zjistili, jak probíhá konstrukční návrh, výroba formule a jak plánuje se studenty obhájit titul v příštích letech. Úsilí k blížícímu se konci školního roku věnuje hledání sponzorů, kteří podpoří výjezd úspěšných studentů do Kuala Lumpur na celosvětové utkání.

[Konstruktér.cz] Strakonickou VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb reprezentovali studenti druhého a třetího ročníku oboru Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku. Můžete váš tým čtenářům představit? 

[Milan Samec, vedoucí projektu] Vedoucím týmu Miracle Engieneers je Miroslav Kotrč je studentem třetího ročníku oboru Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku. V týmu zastává funkci manažera a konstruktéra a jeho hlavním úkolem je komunikace se sponzory navrhování konstrukce vozidla. Pavel Lojda je studentem druhého ročníku téhož oboru a společně s Miroslavem Kotrčem se podílí na konstrukcí formule. Jan Hermoch, student třetího ročníku, je výrobním technikem a jeho specializací je programování a výroba formule na CNC stroji. Jedinou dívkou v týmu je slečna Vivian Pavlíková. Třetím rokem studuje obor Obalová technika se zaměřením na grafiku a design. V týmu zastává funkci grafičky a jejím úkolem je navrhnout identitu týmu, oblečení, návrh propagačního stánku, reklamních předmětů a komunikace s veřejností prostřednictvím sociálních sítí.

Studenti týmu Miracel Engineers zleva Miroslav Kotrč (zleva), Vivian Pavlíková, Pavel Lojda, Jan Hermoch a vedoucí týmu Milan Samec
Studenti týmu Miracel Engineers zleva Miroslav Kotrč (zleva), Vivian Pavlíková, Pavel Lojda, Jan Hermoch a vedoucí týmu Milan Samec

Kolik generací studentů se soutěži věnuje a kolik už jste zkonstruovali formulí?

Naše škola se letos zúčastnila již devátého ročníku projektu Formule 1 ve školách. V každém roce jsme připravovali minimálně tři až pět návrhů formulí. O postupu formule do národního kola soutěže rozhoduje analýzy ve větrném tunelu. Vybíráme vždy tu formuli, která má nejlepší aerodynamické a jízdní vlastnostmi pro vlastní závody.

V čem si myslíte, že spočívá váš náskok před konkurencí, jenž je známkou historických úspěchů vaší školy v soutěži.

Jednoznačně vede poctivý a zodpovědný přístup ke studiu a práci. Pak určitě následuje sestavování týmu pro každý soutěžní rok, kdy se snažíme, aby byl vždy v týmu student, který má zkušenosti z předchozích ročníků a své znalosti a zkušenosti přinesl i do následujícího ročníku soutěže.

Co vás motivovalo a inspirovalo k současnému návrhu? Můžete popsat současný prototyp formule a její základní parametry.

Při návrhu formule vycházíme ze znalostí aerodynamiky a v letošním ročníku jsme se při návrhu formule inspirovali i tvory ze živočišné říše, protože tělo formule připomíná svým tvarem tělo delfína. Formule je dlouhá 197 mm, široká 70 mm a váží 55g. Na formuli je dalších zhruba 20 rozměrů, které se při soutěži hodnotí: například průměr koleček, síla přítlačného křídla, výška vozu nad závodní dráhou atd. K návrhu a modelování formule používáme CAD řešení Autodesk Inventor, k analýzám a simulacím SolidWorks a NC kód pro CNC obráběcí stroj programujeme v Surfcamu.

Pro konstrukční návrh a CNC výrobu závodní formule používá tým profesionální CAD/CAM řešení
Pro konstrukční návrh a CNC výrobu závodní formule používá tým profesionální CAD/CAM řešení

Můžete stručně popsat průběh soutěže, jak vnímáte její průběh soutěží a v čem spočívají soutěžní pravidla?

Soutěž je rozdělena do dvou dnů. První den si každý soutěžní tým postaví prezentační box, prezentuje projekt před komisí, předávají se auta k přejímce traťovým komisařům a následně probíhají jednotlivé prezentace v soutěžních boxech. Jedná se o prezentaci marketingu, konstrukčního návrhu a modelování vozu, realizaci výroby závodní formule a v neposlední řadě se hodnotí týmové portfolio, které na dvaceti stránkách dokumentuje celý průběh práce týmu od návrhu až po vlastní výrobu vozu.

Druhý den pak tým čekají tréninky na závodní dráze a vlastní závody. Formule, poháněná oxidem uhličitým, jezdí po dráze, která je dvacet metrů dlouhá. Měří se reakční čas na startu a rychlost formule na závodní dráze. Ze všech kategorií (prezentací a časů) se týmu připisují body a celkový součet pak znamená celkové umístění v soutěži.

Studentské formule na startovní čáře
Studentské formule na startovní čáře

Během soutěžních ročníků jste nabrali mnoho zkušeností. Co pro vás a studenty bylo největším přínosem a jak pomáhají praktické zkušenosti závodnímu týmu v osobním rozvoji?

Největším přínosem pro studenty z této soutěže je dokonalé seznámí a sebevzdělávání s potřebným softwarovým vybavením, studenti se učí pracovat v týmu a vše vede k zodpovědnosti. Každý člen týmu musí jednat zodpovědně a spolehlivě, každý má svůj konkrétní úkol, který musí odevzdat včas vždy podle určeného časového harmonogramu a v co nejlepší kvalitě. Veškeré tyto zkušenosti si pak jednotliví členové týmu odnášejí s sebou do svého dalšího studijního nebo profesního života.

Jaké jsou vaše vize ve vztahu k studentskému projektu? Prozradíte čtenářům, jakou strategii zvolíte, abyste v příštím roce obhájili titul?

Mojí vizí v projektu Formule 1 ve školách je přenést své zkušenosti do dalšího ročníku, sestavit silný tým ze studentů, kteří by se rádi podíleli na této prestižní soutěži a byli by ochotni věnovat přípravě spoustu svého volného času.  Cílem je samozřejmě obhájit prvenství na mistrovství v národním kole a vybojovat si tak právo účasti na světovém šampionátu. V neposlední řadě pak získat dostatek finančních prostředků, abychom mohli porovnat své zkušenosti na mistrovství světa. To se letos koná v Kuala Lumpur v Malajsii.

Foto: Tým Miracle Engineers

Komentáře