Nová verze Mastercamu X8 od CNC software přináší nové programovací nástroje se zaměřením na rychlost, automatizaci a efektivitu pro všechny obráběcí strategie. Vylepšeno bylo uživatelské prostředí.

Grafické prostředí přináší mnohem lepší vzhled s dokonalejším vykreslováním viditelných hran, osvětlením dílu, novými metodami pro výběr kontury a paletou barevných odstínů pro rozlišení drah, geometrie drátového modelu a povrchů těles.

Nové grafické prostředí podporuje dokonalejší vykreslování viditelných hran. Zdroj: youtube.com
Nové grafické prostředí podporuje dokonalejší vykreslování viditelných hran. Zdroj: youtube.com

Rozšířeno bylo 2D dynamické frézování – o nové funkce a definici obráběných a chráněných ploch. Novinkou v modulu víceosého obrábění je hrubovací strategie pro obrábění kapes se zakřiveným povrchem dna.

Nová hrubovací strategie víceosého obrábění je určena pro kapsy se zakřivenou plochou dna. Foto: mastercam.com
Nová hrubovací strategie víceosého obrábění je určena pro kapsy se zakřivenou plochou dna. Foto: mastercam.com

Mnohem lepší kontrolou přejezdů disponuje soustružnicko-frézovací modul. Společné referenční pozice jsou předem definovány ve stroji, což umožňuje opětovné použití při každé další operaci.

Výběr referenčních pozic stroje se provádí ve správci Sync Manager. Foto: mastercam.com
Výběr referenčních pozic stroje se provádí ve správci Sync Manager. Foto: mastercam.com

Více o novinkách se dozvíte na stránkách Mastercam X8.

Komentáře