Kompaktní, snadno nastavitelné pětiosé vertikální obráběcí centrum s vysokou přesností výroby představila společnost Makino na konferenci Die and Mould Forum. Hlavní výhody typové řady D spočívají ve vysoké přesnosti, malých rozměrech stroje a možnostech jednoduché automatizace provozu.

Stroje Makino jsou uznávaná v nástrojárnách z důvodu vysoké tuhosti, stability a přesnosti výroby. Obráběcí centrum D200Z má tuhé lože, tříbodovou podporu a nízko umístěné těžiště. Konfigurace rotační osy B ve tvaru písmene Z minimalizuje vliv hmotnosti obrobku nezávisle na úhlu pozice. Velké pevnost stroje je navíc zajištěna optimalizovaným zdvihem a minimalizací zpětné silové vazby. V kombinaci s důmyslným řízením odvodu tepla zajištuje pevná konstrikce stroje vysokou přesnost obrábění.

Přesnost výroby

Součástí aktuálního řídicího systému Professional 6, který si sama společnost vyvíjí, obsahuje optimalizovanou funkci GI-Smoothing. Ta optimalizuje dráhu nástroje, jsou-li tolerance CAM pro simultánní pětiosé obrábění příliš velké. To eliminuje nežádoucí stopy po nástroji na obráběných plochách a umožňuje tak docílit vysoce kvalitního obrobeného povrchu.

Tuhý a dynamický pětiosý stůl se nechal inspirovat konstrukcí populárního stroje D800Z. Foto: Makino
Tuhý a dynamický pětiosý stůl se nechal inspirovat konstrukcí populárního stroje D800Z. Foto: Makino

Oblasti použití stroje jsou výroba forem pro vstřikování plastů i s více dutinami, vysoce přesných dílů, komponent pro medicínu, optických komponent, elektroerozivních elektrod. Stroj lze použít i v hodinářství pro výrobu miniaturních dílů (ozubených kol, vahadel atd.).

Vysoká produktivita

Obráběcí centrum D200Z umožňuje dosáhnout velkého úběru materiálu a řezné rychlosti v osách X, Y a Z mohou dosáhnout až 60 metrů za minutu se zrychlení v osách X a Y 1,5 G a v ose Z 2G. Stůl obráběcího centra obsahuje integrovaný vztažný bod upínacího mechanismu, který zkracuje dobu potřebnou k ustavení nástroje a tím i celou dobu nutnou k seřízení. Kontrolu kolizí, která je u pětiosého obrábění nepostradatelná, zajišťuje řešení Collision Safe Guard.

Obráběcí centrum D200Z s maticovým zásobníkem na 100 nástrojů. Foto: Makino
Obráběcí centrum D200Z s maticovým zásobníkem na 100 nástrojů. Foto: Makino

Technické parametry

Pojezdy v osách X, Y a Z jsou 350 mm, 300 mm a 250 mm a obrobek může mít průměr až 300 mm a výšku 200 mm. Maximální váha polotovaru je 75 kg.

Automatizace výroby a robotizace

Obráběcí centrum Makino D200Z umožňuje manipulaci s paletami i obrobky prostřednictvím dveří ovládaných robotem. Toto řešení usnadňuje automatizaci provozu. Obráběcí centrum může využívat řídicí systém od firmy Makino s šestiosým robotem, ale se strojem mohou být snadno integrovaný i jiné standardní řídicí systémy běžně dostupné na trhu.

Makino D200Z s robotem Fanuc CR-35iA. Foto: Makino
Makino D200Z s robotem Fanuc CR-35iA. Foto: Makino

Zdroj: Mepax a Makino

Komentáře