Magnetické upínací desky s paralelními, čtvercovými a radiálními póly Schunk Magnos mají při brousicích aplikacích zajistit spolehlivé upnutí a rychlou výměnu obrobků. Ve srovnání s konvenčním řešením se produktivita výroby může zvýšit až dvojnásobně.

Výrazné časové úspory lze dosáhnout pohyblivými pólovými nástavci, které zajišťují homogenní upnutí bez deformací. S aplikací čtvercových pólů Schunk Magnos již není potřeba díl několikrát přebrušovat, opakovaně upínat nebo náročně podkládat. Aby bylo možné přizpůsobit silový účinek kompenzačních magnetických upínacích desek individuálně na každý obrobek, jsou desky standardně vybaveny regulací upínací síly. Speciální konstrukce magnetické desky umožňuje obrábění i kalených obrobků a jejich následné snadné sejmutí z desky.

Amortizace desek Schunk Magnos se čtvercovými póly pro broušení na plocho trvá krátkou dobu. Foto: Schunk
Amortizace desek Schunk Magnos se čtvercovými póly pro broušení na plocho trvá krátkou dobu. Foto: Schunk

Desky se čtvercovými póly pro broušení Schunk Magnos s pohyblivými pólovými nástavci jsou vhodné především pro broušení na plocho velkých tenkých obrobků od tloušťky materiálu 4 mm. Díky rozměru pólů 32 × 32 mm mohou být i malé nebo úzké díly upnuty bez deformací. V případě potřeby lze desky se čtvercovými póly upnout jako doplňující upínací řešení na stávající desky s paralelními póly.

Konstrukční provedení zaručuje vysokou stabilitu a tuhost, čímž se minimalizují vibrace a zlepšuje kvalita povrchu. Pro správné bleskové umístění obrobku mohou být namontovány do bočních závitových otvorů přídavné dorazy. Upínací desky se čtvercovými póly pro broušení Schunk Magnos jsou k dispozici ve 12 standardních velikostech; dostupné jsou i individuální rozměry.

Komentáře