Na hannoverském veletrhu Průmyslové automatizace se mohli návštěvníci seznámit s trendem rostoucí digitalizace výroby i kooperativním propojením člověka a stroje. Kuka zde předvedla produkty, které se mají zapojit do čtvrté průmyslové revoluce – Industry 4.0.

Robot je rozhodující složkou pro továrnu budoucnosti, v jejímž středu se nachází člověk. Pouze díky výkonným, efektivním, flexibilním a především bezpečným výrobním systémům vznikají automatizační koncepce, které zohledňují zájmy pracovníků ve výrobě a jsou proto schopné obstát v budoucnosti.

Aby bylo možno flexibilně reagovat, řídit toky dat z komplexních sítí na celé planetě, zpracovávat je a vzájemně propojovat digitální řízení nejrůznějších systémů, jsou standardizovaná rozhraní na bázi IT technologií nepostradatelná. Kuka na veletrhu prezentovala robota lehké konstrukce LBR iiwa, který pracuje v přímém a bezpečném spojení s člověkem a je vhodný pro sériovou výrobu. Poprvé Kuka prezentovala aplikaci pro skladovou logistiku Swisslog. Švýcarští odborníci z oblasti logistiky uvedli roboty a mobilní řešení skladové logistiky s vysokou flexibilitou.

KUKA prezentovala na hannoverském veletrhu továrnu budoucnosti. Foto: KUKA
Kuka prezentovala na hannoverském veletrhu továrnu budoucnosti. Foto: Kuka

Kuka je si dále vědoma šetření energie což předvedla v rámci iniciativy VDMA (Informační centrum německé konstrukce strojů a zařízení) „Blue Competence“. Návštěvníci veletrhu měli příležitost na jízdním kole rozjet svůj souboj proti robotu – přitom nešlo o rychlost, nýbrž o lepší využití energie.

Komentáře