Zlatou medaili za stroj WeldPrint 5X převzali na slavnostním večeru Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvitu MAS, a Michael Valášek, děkan Fakulty strojní ČVUT. Oceněný stroj umožňující 3D tisk kovů a obrábění v jednom prostoru je výsledkem několikaleté spolupráce tradiční strojírenské firmy ze Sezimova Ústí s akademickou sférou.

Nový hybridní pětiosý obráběcí stroj MCU450 vystavila společnost Kovosvit MAS v rámci partnerství netradičně na stánku společnosti Siemens, která mu dodala řídicí systém. Podobně byl na stánku společnosti Mitsubishi vystaven stroj Masturn 550, který je nově vybaven řídicím systémem Mitsubishi. Tímto krokem posiluje Kovosvit MAS možnosti prosadit se například na tureckém trhu či na Blízkém východě, kde má tento řídicí systém větší uplatnění než v Evropě tradiční řídicí systémy Siemens, respektive Heidenhain.

Hybridní pětiosý obráběcí stroj MCU450 tiskne kov a obrábí. Výsledky 3D tisku byly k vidění již na loňském veletrhu. Foto: Marek Pagáč

Na stánku Kovosvitu MAS prezentovali technici na oceněném stroji WeldPrint 5X jeho možnosti, konkrétně schopnost obrábět i navařovat kov v jednom pracovním prostoru. Zároveň zde byla vystavena novinka v podobě tříosého obráběcího centra MCV800 a divize MAS Automation prezentovala stroj MCV 1270 s integrovaným robotickým pracovištěm. Za pozornost stály i další novinky: mechanické vřeteno, které umožňuje stroji pracovat při 12 000 otáčkách za minutu, a zcela nové elektrovřeteno z produkce Kovosvitu MAS, které umožní podniku nahradit dosud používaná vřetena společnosti Kessler.

Stánek společnosti Kovosvit MAS na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2017 v Brně. Foto: PP Partners Prague

Kovosvit MAS se na strojírenském veletrhu rovněž tradičně zapojuje do soutěže v programování pro studenty pořádané Svazem strojírenské technologie, jehož je zakládajícím členem. Letos dovezl pro účely soutěže dvě tříosá vertikální obráběcí centra s řídicími systémy Siemens, respektive Heidenhain, aby byly k dispozici oba systémy. Studenti v soutěži vytvoří obráběcí program a ty vítězné se pak pod dohledem technika z Kovosvitu MAS naprogramují do stroje a obrábí se podle nich. Pro studenty jde o motivaci. Mají příležitost vyzkoušet si to, co v rámci své přípravy programují, na reálném stroji.

Kovosvit MAS na brněnském veletrhu kromě stroje WeldPrint 5X představil řadu dalších novinek a inovací. Uspěl i komerčně: přímo na veletrhu bylo uzavřeno několik kontraktů v hodnotě desítek milionů korun.

Zdroj: PP Partners Prague

Komentáře