Stacionární čtecí systém Tribos Fixscanner firmy Schunk slibuje rychlejší proces a maximální bezpečnost při výměně nástroje. Uplatnění má nalézt u přesných upínačů nástrojů Tribos pro mikroobrábění.

Systém k inteligentnímu nastavení upínacího tlaku je na upínací jednotku Tribos SVP pevně namontován a s řídicím systémem je spojen kabelovým konektorem. Při výměně nástroje obsluha (jako dosud) zkombinuje přesný upínač s příslušnou redukční vložkou SRE a vloží sestavu do otvoru v upínací jednotce. V této fázi čtecí systém zaregistruje přes datový matriční kód na redukční vložce potřebný upínací tlak a automaticky ho na jednotce nastaví. Jsou tak vyloučeny chyby při manuálním zadávání údajů a poškození upínače způsobené překročením upínacího tlaku. Automatizovaný proces navíc zkracuje postup výměny nástroje. Tím, že se upínací vložky SRE nasazují výlučně mimo stroj a nejsou vystaveny žádným abrazivním třískám, je poškození datového matričního kódu téměř vyloučeno.

Stacionární čtecí systém TRIBOS Fixscanner firmy SCHUNK je za-budován přímo do upínací jednotky TRIBOS SVP. Přes datový ma-triční kód na redukční vložce zachytí systém právě použitý typ upínače nástrojů a automaticky nastaví požadovaný upínací tlak pro výměnu nástroje. Foto: Schunk
Stacionární čtecí systém Tribos Fixscanner je zabudován přímo do upínací jednotky Tribos SVP. Přes datový matriční kód na redukční vložce systém zachytí právě použitý typ upínače nástrojů a automaticky nastaví požadovaný upínací tlak pro výměnu nástroje. (Foto: Schunk)

Inteligentní nastavení upínacího tlaku je použitelné pro řady Tribos-Mini, Tribos-RM a Tribos-S. Nabízeno je i jako opce pro upínací jednotky Tribos-SVP-2D, SVP-2D/H, SVP-3 a SVP-4. Stávající jednotky mohou být systémem rychle a jednoduše dovybaveny. S kompaktními rozměry je zařízení vhodné i pro stísněné pracovní prostory.

Komentáře